Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialrådgiver til Myndigheds- og Visitationsenhedens Ungeteam.

Tilbage

Vi søger socialrådgiver til en fast stilling i Ungeteamet. Stillingen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ønskes besat snarest muligt og senest 1. november 2020.

Der søges en socialrådgiver/kollega, der har bred erfaring fra arbejdet med komplekse børne- familiesager med særlig vægt på overgangen til voksenområdet, og med særlig vægt på at styrke og fastholde de unges tilknytning til normaltilbuddene.

Vi søger en medarbejder/kollega, der trives godt i en myndighedsfunktion, hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus, og hvor inddragelse af netværk og borgerinddragelse er centrale temaer i sagsbehandlingen.


Det kan du forvente hos os:

• gode kollegaer
• tæt opfølgning på dine sager og
• gode muligheder for kontinuerlig kollegial sparring i et stærkt fagligt miljø

Der er ca. 40/50 medarbejdere i den samlede Myndigheds afdeling, medarbejderne er fordelt i grupper, der arbejder med henholdsvis børne- familiesager, familier med børn med handicap, Unge og voksne udsatte, Voksen handicap, psykiatri, integrationssager samt plejefamilieområdet.


Vi tilbyder:

• En travl og uforudsigelig hverdag i et miljø, der er særdeles uformelt og præget af engagement i opgaverne. Samtidigt forventes det at medarbejderne kan tage over i andre af afdelingens sagstyper når det er hensigtsmæssigt.
• Flextid
• Mulighed for at arbejde hjemmefra
• Mulighed for relevant efter/videreuddannelse
• 3 måneders mentorordning
• Supervision

Myndigheds- og Visitationsenhedens Unge og Voksenteam er samlet i administrationsbygningen i Grenaa, på adressen Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er helt nødvendigt, at du har en bil.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om Ny-Løn, hvorfor lønindplacering sker efter forhandling med den relevante faglige organisation.
Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til koordinator Stine Pedersen tlf. 89 59 31 33 eller leder Winnie Bjerre 20 75 50 22.

Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes til Norddjurs Kommune, Myndigheds- og Visitationsenheden, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 21. september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. og 29. september 2020.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  21-09-2020

 • Kontaktperson

  Winnie Bjerre

 • Telefonnummer

  20 75 50 22