Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skovstjernen søger pædagog med flair for inddragelse og anerkendelse

Tilbage
Trives du med at sætte trivsel og udvikling i centrum for dit arbejde? Er du ambitiøs på egne og borgernes vegne? Og har du erfaring med at skabe struktur og forudsigelighed for voksne borgere med udviklingshæmning?

Skovstjernen i Grenå søger en ambitiøs og fagligt stærk pædagog. Du får medindflydelse på udviklingen af vores botilbud. Derfor er det vigtigt, at du motiveres af en fortsat udvikling af rammerne, hvor vi arbejder for at skabe en tryg og aktiv hverdag med meningsfulde fællesskaber for borgerne.


Om dig:

 • Du arbejder anerkendende, ressourcefokuseret og konfliktnedtrappende
 • Du trives i samarbejde på tværs af faggrupper
 • Du er orienteret mod, hvordan Skovstjernen og vores borgere kan spille en aktiv del i lokalsamfundets aktiviteter
 • I teamet kan du med din faglighed præge den pædagogisk retning, der medvirker til borgernes sundhed, trivsel og udvikling
 • Det er en fordel, at du har viden om metoden KRAP
 • Du har erfaring med specialpædagogisk arbejde og metoder i forhold til voksne udviklingshæmmede
 • Du er uddannet pædagog


Om os:

Skovstjernen er et botilbud til 40 fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere med behov for særlig støtte i hverdagslivet. Skovstjernen er opdelt i 6 huse med ca. 6-10 borgere i hvert hus. Der er 39 fastansatte, som hver især arbejder i teams og på tværs af husene. Personalet består af pædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedsassistenter. På Skovstjernen har vi borgere med forskellige forudsætninger og handicaps, men alle har behov for et stabilt, trygt og aktivt hverdagsliv, hvilket du vil have stor indflydelse på at skabe.


Vi tilbyder:

 • Et ambitiøst og åbent ledelsesteam, der har fokus på at sikre samarbejde og udvikling
 • Kreative kollegaer, der gerne arbejder på tværs med projekter og udviklingstiltag
 • Dynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra værdier som åbenhed og dialog
 • En organisation, der vægter faglighed, engagement og kvalitet
 • En organisation der er i gang med at implementere den socialpædagogiske metode KRAP
 • En arbejdsplads, hvor du kan medvirke til at udvikle organisationen og sætte præg på den pædagogiske indsats

Arbejdstid: 37 timer pr. uge i dag- og aftenvagter, samt weekendarbejde
Ansøgningsfrist er d. 23. august 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35
Stillingen tiltrædes hurtigst muligt
Løn efter gældende overenskomst

Kontakt:
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels Astrup Millard tlf.nr.: 23 99 31 08.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap & Psykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  23-08-2020

 • Kontaktperson

  Niels Astrup Millard

 • Telefonnummer

  23 99 31 08