Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

visitator til Visitation og hjælpemidler Norddjurs kommune - barselsvikariat

Tilbage
Er hjælpemidler lige dig, så se her !!!!

Da en af vores kollegaer har valgt at få familieforøgelse, søger Visitation og hjælpemidler i Norddjurs Kommune en barselsvikar.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1.10.20
Der forventes at vikariatet ophører med udgangen af juli måned 2021
Arbejdstiden er 32 timer om ugen på hverdage mellem 8.00 – 15.00

Visitation og hjælpemiddelafdelingen har til huse på det smukke Djursland. Vi er en afdeling som er delt på 2 matrikler:
Visitationen som sidder i Voldby
Hjælpemiddeldepotet som sidder i Grenå

Vores primære opgaver på hjælpemiddelområdet er visitation til:
 • 112 hjælpemidler både genbrugs og kropsbårne
 • bilsager
 • Boligændringer
Denne stilling vil primært omhandle 112 genbrugshjælpemidler
Der vil desuden være opgaver i form af:
 • borgerbesøg i forhold til vurderinger, tilpasninger og evt, undervisning af plejepersonale
 • bemanding af Kvick service hvor borgerne kan komme i åbningstiden og få tilrettet, afprøvet m.v. Kvick-service ligger i forbindelse med hjælpemiddeldepotet
 • telefonpasning i en indgang
I øjeblikket arbejder vi med:
 • optimering af sagsbehandlingen generelt, men specielt i forhold til information og kommunikation med borgerne
 • implementering af et nyt hjælpemiddelsystem - sundhedslogistik
 • analyse af arbejdsgange i hele visitationen
Vi søger en kollega der:
 • har et højt humør og ikke lader sig slå ud af kompleksitet, men tager det som en udfordring
 • meget gerne må have erfaring med sagsbehandling
 • har kendskab til hjælpemiddelområdet
Vi kan tilbyde dig:
 • en afdeling med egen jurist tilknyttet
 • et kollegateam med mange fagligheder
 • en alsidig hverdag hvor sparring er en selvfølgelighed
 • en fantastisk arbejdsplads hvor sammenhold og godt humør er kodeordet

For yderligere information kan leder af visitation og hjælpemidler Karina Kreutzfeldt kontaktes på 2137 9933 mellem kl. 14 – 15

Ansøgningsfrist : 14. august 2020
Ansættelsessamtaler: 20. august 2020
Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Vikariat

 • Ansøgningsfrist

  14-08-2020

 • Kontaktperson

  Karina Kreutzfeldt

 • Telefonnummer

  21379933