Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialområdet i Norddjurs kommune, Område Grenaa, søger en afdelingsleder

Tilbage

Socialområdet i Norddjurs kommune, Område Grenaa, søger en afdelingsleder, der kan motivere og inddrage medarbejdere i pædagogiske og sundhedsfaglige udviklingsprocesser

Den nye afdelingsleder kommer til at indgå i et lederteam, der har ledelsen af alle tilbud til voksne udviklingshæmmede i Område Grenaa. Det omfatter døgntilbuddet Skovstjernen, bofællesskabet og bostøtten Ålunden, beskæftigelsestilbuddene Nærheden og Mellemgården og den 3 årige ungdomsuddannelse STU Norddjurs.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være pædagog, sygeplejerske, lærer, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent med ledelseserfaring gerne indenfor voksenhandicapområdet og gerne indenfor døgnområdet.

Lederopgaven er at skabe resultater gennem samarbejde, dialog, opfølgning og dermed fremme de tværgående pædagogiske og sundhedsfaglige processer i en organisation, hvor medarbejdernes daglige indsats er indbyrdes afhængig, for at vi sammen lykkes med opgaven.

Om jobbet

Du bliver en del af et nyt og stærkt ledelsesteam, bestående af 2 afdelingsledere og lederen af område Grenaa. Som afdelingsleder vil du få ansvar for dine egne opgaver og personale. Den endelige opgavefordeling i teamet afhænger af dine kompetencer og erfaringer. Du refererer direkte til lederen af område Grenaa.

Dit ledelsesrum er af faglig karakter, hvor vores ledelses fokus er sammen med medarbejderne at omsætte ideer og strategi til læring, pædagogik, sundhedsfaglig udvikling i meningsfulde processer og aktiviteter, til gavn og glæde for borgernes trivsel og udvikling.

Din profil

Du har erfaring med ledelse af pædagogisk og sundhedsfagligt personale på døgnområdet. Vi ser også gerne, at du har erfaring med og viden om de sundhedsfaglige ydelser inden for socialområdet.

Du er opmærksom på dine medarbejderes kompetencer og forstår at sætte dem i spil, i samskabelsesprocesser, hvor vi har fokus på at spille hinanden gode. Du tænker i helheder og sammenhænge - også når det gælder samarbejdet i ledelsesteamet.

Din ledelsesstil er baseret på tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.

Du har:

 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Dokumenterbare ledelseserfaringer og resultater
 • Relevant lederuddannelse eller er villig til at påbegynde lederuddannelsen
 • Erfaring med at sætte retning og skabe udvikling på teamniveau gennem opfølgning og
 • Viden om de sundhedsfaglige ydelser på socialområdet
 • rammesætning
 • Kendskab til digitale platforme som NEXUS og OPUS

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår for stillingen i henhold til gældende overenskomst

Ansøgning

Ansøgningsfrist mandag d. 17. august 2020.

Første samtale runde d. 25. august 2020.

Anden samtale runde d. 27. august 2020.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved fortrolig henvendelse til:

Leder af Område Grenaa Mikael Eggert Jørgensen, tlf. 93 89 01 90 (Mikael har ferie i uge 29, 30, 31) og/eller til afdelingsleder Niels Astrup Millard, tlf. 29 99 31 08 (Niels har ferie i uge 27, 28, 32).

 Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-08-2020

 • Kontaktperson

  Mikael Eggert Jørgensen

 • Telefonnummer

  93 89 01 90