Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engageret og faglig kompetente social- og sundhedsassistenter søges til faste stillinger som aftenvagt på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Tilbage
Vi søger 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 30 timer/uge med ansættelse den 1. september 2020 eller snarest muligt.

På plejecenter Violskrænten og Grønnegården har vi fokus på udvikling af plejen ud fra en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Du vil bliver tilknyttet en bo-enhed i et af de 3 HUSE, og sammen med de tværfaglige kolleger er den primære opgave at varetage helhedsplejen til plejecenterets beboere og skabe et godt hverdagsliv i samarbejde med beboerne. Som social – og sundhedsassistent vil din specifikke opgave blive at varetage plejen til de mest komplekse borgere i tæt samarbejde med dine øvrige kollegaer.

Vi samarbejder med Lægefællesskabet, som kommer fast på plejecenteret 2 gange om ugen. Din opgave vil her bestå i at følge op på besøget i samarbejde med dagvagterne og Plejecenterets centersygeplejersker. Lægefællesskabet underviser assistent- og sygeplejegruppen 2 gange om året.

Det forventes, at du:

 • er fagligt kompetent
 • er engageret og kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • kan arbejde tværfagligt med fokus på og udgangspunkt i beboernes behov
 • er positiv, stabil og tager ansvar for dine opgaver
 • kan arbejde selvstændigt og er motiveret for at videreudvikle egne og andres kompetencer
 • kan arbejde ud fra bl.a. kvalitetsstandarder, instrukser og procedure
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er et stort, moderne og veletableret plejecenter, hvor faglighed og kvalitet vægtes højt. Plejecenteret er fordelt på 2 adresser og opdelt i 3 HUSE med i alt 126 plejeboliger. De 126 beboere er fordelt i 9 bo-enheder.

Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads i konstant udvikling, hvor der er plads til kreativitet og gode ideer
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
 • mulighed for introduktionsprogram og mentorordning ved sygeplejerske eller social – og sundhedsassistent i den første måned af din ansættelse.
Stillingerne er i aftenvagt med weekend arbejde hver 2 weekend.

Ansøgningsfrist er den 17. august og samtalerne forventes afholdt umiddelbart derefter.

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
afdelingsleder Helle Schmidt Kjeldgaard på tlf. 40 12 37 93 (ferie i uge 29 – 31) eller plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 3056 4388 (ferie i uge 28, 32 – 33) på hverdage mellem kl. 8 og 15.

Du kan ligeledes finde oplysninger på vores hjemmeside www.violskraenten.norddjurs.dk.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-08-2020

 • Kontaktperson

  Helle Schmidt Kjeldgaard

 • Telefonnummer

  4012 3793