Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beredskabsinspektør til Beredskab & Sikkerhed

Tilbage

Er du uddannet indsatsleder, og vil du være med til at sætte dit præg på en ung organisation? Brænder du for forebyggelse, og kan du drive projekter i mål inden for det operative område, så er det måske dig vi søger.

Vi søger en beredskabsinspektør, som kan indgå i indsatsledervagten i vores indsatslederområde Vest (Randers og Favrskov Kommuner). Foruden indsatsledervagt vil der være arbejdsopgaver indenfor både det operative område og det forebyggende område, herunder byggesagsbehandling, brandsyn, forebyggelsesopgaver. Der vil også på sigt blive mulighed for at indgå i Operationschef ordningen i den fælles vagtcentral mellem Beredskab & Sikkerhed og Østjyllands Brandvæsen. Alt efter hvilke kompetencer du kommer med, kan du selv være med til at definere det præcise indhold i stillingen.


Om jobbet

Du vil indgå i et team med et højt fagligt niveau, der har til opgave, at:

 • Udføre en faglig kompetent sagsbehandling inden for beredskabslovens rammer.
 • Sikre et godt samarbejde med byggemyndighederne i de fire ejerkommuner.
 • Sikre et godt samarbejde med kommunale institutioner, rådgivere, virksomheder og borgere ifm. med sagsbehandling.
 • Sikre, at alle brandsyn gennemføres i god dialog og i samarbejde med den driftsansvarlige.
 • Være faglig rådgiver i beredskabsfaglige spørgsmål.
 • Sikre at BR18 og den nye certificeringsordnings bindinger omsættes til praksis i beredskabet i tæt samarbejde med øvrige interessenter.
 • Understøtte kommunernes planer for fortsat drift
 • Understøtte kommunerne arbejde med krisestyring
 • Deltagelse i arbejdsgrupper og netværk
 • Deltage i det operative arbejde, herunder diverse projektopgaver

I stillingen indgår indsatslederfunktion i indsatslederområde Vest (Randers og Favrskov Kommuner) med rådighedstjeneste fra hjemmet, hvor 4 medarbejdere deler indsatsledervagten.


Hvad tilbyder vi?

 • Et alsidigt og varieret job, hvor du selv i høj grad er med til at påvirke arbejdsdagen.
 • Mulighed for at sætte dit eget præg på en ung organisation i samarbejde med Beredskabsdirektøren og de øvrige medarbejdere
 • En bred og alsidig opgaveportefølje, hvor ikke to dage er ens - med mange eksterne samarbejdspartnere.
 • Et stærkt kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone.


Om dig

Ansøgere som er indsatslederuddannet, vil blive prioriteret. Vi forestiller os, at du har en uddannelse som fx bygningskonstruktør eller lignende og har et solidt kendskab til beredskabsområdet. Du har bestået Beredskabsstyrelsens brandtekniske grunduddannelse og brandtekniske videreuddannelse, eller du er villig til at gennemføre disse.

Du har erfaring med myndighedsarbejde og/ eller erfaring med operativ ledelse, gerne i et beredskab eller en kommunal forvaltning. Det vigtigste er, at du er klar til at indgå i varierende opgaver og projekter – der er højt til loftet, og man har stor frihed til selv at påvirke jobindholdet og jobudviklingen.


Vi forventer os desuden, at:

 • Du har godt humør og sætter en ære i opnå resultater via samspil med øvrige medarbejdere. Du besidder stor personlig integritet, er empatisk og tillidsskabende.
 • Du er løsningsorienteret og handlekraftig.
 • Du er tillidsvækkende.
 • Du er grundig med øje for detaljen, samtidig med at du kan skabe overblik og prioritere.
 • Du er velformuleret i såvel skrift som tale.
 • Du er garant for en positiv og serviceorienteret dialog med interessenter og tænker i helheder imsåvel beredskabet som i ejerkommunerne. Du er god til at skabe netværk og samarbejde på tværs.
 • Du har gerne erfaring med beredskabsplanlægning, analyse og gerne projektarbejde.


Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.
Det er et krav, at du kan fremvise straffeattest ved samtale.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Beredskabsdirektør Morten Sønderby på
tlf. 40 30 09 73.

Du kan desuden læse mere om Beredskab & Sikkerhed på vores hjemmeside www.bsik.dk.

CV og ansøgning:
Ansøgning og CV sendes til post@bsik.dk – skriv "Beredskabsinspektør" i emnefeltet
Husk at vedlægge dokumentation for uddannelser, tidligere ansættelser samt eventuelle referencer.

Ansøgningsfristen er fredag den 7. august 2020 kl. 08.00. Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.


Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og har ca. 1.500 udkald om året. Vi dækker fra Anholt i øst til Hammel i vest og fra Hinnerup i syd til Havndal nord for Randers. Et område på godt 2.700 km2. Beredskabet har 392 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og juniorbrandmænd. 120 af medarbejderne er ansat i Falck, som driver 5 af vores 15 brandstationer i området.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Tilbage
 • Jobområde

  Beredskab & Kørsel

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  06-08-2020

 • Kontaktperson

  Morten Sønderby

 • Telefonnummer

  40 30 09 73