Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Servicemedarbejder søges til Beredskab & Sikkerhed med opgaver ved Boligselskabet B45

Tilbage
Beredskab & Sikkerhed søger en energisk servicemedarbejder til at bistå vores Logistikafdeling i Grenaa pr. 1. oktober 2020. Som servicemedarbejder spænder opgaverne vidt, og der vil sjældent være to dage der er ens.
Vi tilstræber at levere den bedste service til vores brandmænd og kunder. Derfor er det vigtigt, at du er udadvendt og har ordenssans og et godt humør. Til rette person kan vi med tiden også tilbyde brandmandsuddannelsen og deltagelse i udrykninger, hvor der mangler mandskab.

Opgaver, der skal løses:

 • Transport af materiel og køretøjer mellem vores brandstationer
 • Syn og rengøring af køretøjer
 • Vask af brandslanger og mundering
 • Oprydning og rengøring af materiel og brandstationer
 • Oprydning og rengøring på brandskolen
 • Mindre bygningsvedligeholdelse
 • Tilsyn af brandhaner
 • Udlån til B45, Miljø og affaldshåndtering, samt andet forfaldent arbejde (Ca. to dage pr. uge)

Din profil:

 • Er ambitiøs og et ordensmenneske
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Kan og tør arbejde selvstændigt og tage beslutninger
 • Har stort og lille kørekort (B + C) og kørekort til trailer (BE)

Løn og ansættelsesvilkår jf. Overenskomst mellem KL og 3F for Specialarbejder. Løntrin 13
Stillingen er på 37 timer pr. uge. I perioder med mange udrykninger kan der forekomme overarbejde, der efterfølgende afholdes som flextid.
Ansættelse ved Beredskab & Sikkerhed kræver, at du har en ren straffeattest.

Ansøgningsfrist er d. 09. august 2020
Ansøgning og CV sendes til post@bsik.dk – skriv Servicemedarbejder i emnefeltet
Har du spørgsmål, kan du kontakte Jan Recke på mobil 51338578 eller mail jr@bsik.dkBeredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 1.500 gange om året. Vi dækker fra Anholt i øst til Hammel i vest og fra Hinnerup i syd til Havndal nord for Randers. Et område på godt 2.700 km2.

Beredskabet har 392 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og juniorbrandmænd. 120 af medarbejderne er ansat i Falck, som driver 5 af vores 15 brandstationer i området.
Vi er sat i verden for at redde liv, beskytte værdier og for at sikre det lokale erhvervsliv og kommunernes evne til at fortsætte driften, når ulykker, brand og andre alvorlige hændelser rammer.
Boligselskabet B45 er et lokalforankret moderne og meget solidt boligselskab der netop har fejret sin 75 års fødselsdag.
Selskabet administrere ca. 1.500 lejemål i Grenaa og nærmeste omegn, og beskæftiger 19 personer, heraf 11 i driften. Som et led i en udviklingsproces, og for at udnytte de mange synergier der ligger heri, flyttede driften for godt to år siden sammen med Beredskab og Sikkerhed på NP Josiassensvej. Selskabet har et klart mål om at tage samfundsansvar og deltage aktivt i den lokale udvikling, hvorfor der er helt naturligt for os at indgå i det fælles beredskab, lige som det er en naturlig del af vores hverdag at arbejde med at reducere energiforbrug, støre genanvendelighed af restprodukter og storskrald etc.
Hos B45 skal det være let at bo godt og vi tror på at vi kommer længst ved at løfte i flokVores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Tilbage
 • Jobområde

  Beredskab & Kørsel

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  09-08-2020

 • Kontaktperson

  Jan Recke

 • Telefonnummer

  51 33 85 78