Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialrådgiver/socialformidler søges til Socialområdet, Myndighed- og Visitationsenheden, Norddjurs Kommune

Tilbage

Norddjurs Kommune, Socialområdet, Myndighed- og Visitationsenheden søger en socialrådgiver/socialformidler til en fast stilling til Udsatte voksne. Endvidere søger vi en barselsvikar indenfor Længevarende indsatser.

Begge stillinger er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og med tiltrædelse snarest muligt.

Der er ca. 40 medarbejdere i den samlede Myndighedsafdeling. Medarbejderne er fordelt i grupper, der arbejder med henholdsvis børne- familiesager, familier med børn med handicap, Unge og Voksne udsatte, Længerevarende indsatser, psykiatri, integrationssager samt plejefamilier.

Teamet Udsatte voksne behandler sager for borgere voksenområdet jf. Lov om Social Service. Teamet består af 5 medarbejdere og har desuden tilknyttet en faglig koordinator.

Vi arbejder målrettet med at understøtte Udsatte voksne borgeres muligheder for at opnå et så selvstændigt liv som muligt med særligt vægt på at styrke og fastholde og understøtte borgernes tilknytning til almentilbuddene. I myndighedsfunktionen er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og procesorienteret samtidig med, at du har gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden af en helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling.

I Norddjurs Kommune har vi gennemgået en større omstrukturering af forvaltningerne med et politisk fokus på kerneopgaven, hvor vi har arbejdet og stadig arbejder med at videreudvikle vores faglige niveau. Du vil få mulighed for at sætte dit faglige præg på den videre udvikling, ligesom du vil få mulighed for at indgå i en hverdag i en stadig forandring, og hvor arbejdsopgaverne kan variere.


Vi forventer, at du:

 • Er velfunderet i relevant lovgivning.
 • Er parat til at yde en hurtig og målrettet indsats i forhold til målgruppen, jf. gældende lovgivning.
 • Har skriftlige og kommunikative evner samt flair for brugen af IT-systemer. Vi arbejder pt. efter Voksenudredningsmetoden, så erfaring hermed er en fordel.


Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på kerneopgaven og faglig kvalitet.
 • Løbende sparring, faglig udvikling samt dygtige og engagerede kollegaer.
 • Et tæt sammenhold og en kultur præget af godt humør og plads til forskellighed.
 • Supervision samt introduktion til- og oplæring i forhold til arbejdsopgaverne.
 • Mulighed for stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver.
 • Flextid.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om Ny-løn, hvorfor lønindplaceringen sker efter forhandling med den relevante faglige organisation.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faglig koordinator Elizabeth Byrialsen på tlf.: 89 59 18 69 eller hos leder Winnie Bjerre på tlf.: 20 75 50 22

Ansøgningsfristen er den 10. august 2020.

Beviser for relevant uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes vedhæftet ansøgningen.

Der forventes at afholde ansættelsessamtaler mellem den 18. – 20. august.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  10-08-2020

 • Kontaktperson

  Elizabeth Byrialsen

 • Telefonnummer

  89 59 18 69