Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecenter Digterparken søger en sygeplejerske til Korttidsafdeling

Tilbage
Plejecenter Digterparken søger en sygeplejerske til Korttidsafdeling – gerne med viden inden for kontinens-området
Genopslag

Har du lyst til et spændende og udfordrende job som sygeplejerske på et forholdsvis nyt, moderne plejecenter med 70 boliger og 19 midlertidige pladser - beliggende i naturskønne omgivelser?

Digterparken er et plejecenter i udvikling, som det forventes at du tager en aktiv del i. Vi prioriterer at møde borgere med respekt og sætte en dyd i arbejde rehabiliterende.

På Korttidsafdelignen er der tilknyttet forløbskoordinator, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælper, fysio- og ergoterapeut, rengøringsassistent og et tæt samarbejde med ernæringsassistenter.

Afdelingen modtager borgere fra sygehus og eget hjem døgnet rundt – hvoraf de fleste har komplekse sygeplejefaglige problemstillinger – ca. 60% kommer direkte fra sygehuset. Vi har et stort flow af borgere. Afdelingen indgår i kommunens samlede akuttilbud.

Digterparken er et plejecenter i 3 etager. I Digterparken arbejdes der tværfagligt og vi ønsker fortsat at optimerer den faglige indsatser bl.a. via systematisk dokumentation. Derudover har vi bl.a. stor fokus på den rehabiliterende tilgang, tværfaglig indsats omkring ernæring, ny metode i forholdt til forflytninger og arbejder på en optimering omkring læring miljø bl.a. i forhold til studerende og elever via studieunit.
Digterparken er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og sygeplejersker.
Vi modtager borger med alle slags diagnoser: Ortopædkirurgiske, neurologiske, palliation, demens, misbrug, termianle. Hovedparten af borgerne er ældre borgere.

Vi søger 1 sygeplejersker på Korttidsafdelingen på 28-37 timer. Der arbejdes hver 3. weekend. I stillingen kan der være mulighed for at blive speciale sygeplejerske i Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune i 16 timer om ugen. Hvis dette har interesse vil du bl.a. skulle understøtte, vejlede og formidle viden om kontinens – derunder understøtte læger om diagnosticering og opfølgning heraf. Der vil sammen med vidensnetværket i specialet arbejdes med kvalitetssikre og udvikling af praksis. Der vil være 2 speciale sygeplejersker på kontinens området. Der findes en funktionsbeskrivelse, som kan fås ved henvendelse til nedenstående.

Stillingen er pr. 1. september 2020 eller efter aftale.


Vi tilbyder:

 • et godt arbejdsmiljø med engageret kollegaer
 • et godt sammenhold i en hverdag med mange bolde i luften
 • en arbejdsplads, hvor der altid er plads til humor
 • indflydelse på eget arbejde
 • et travlt og udfordrende job med stor uforudsigelighed, hvor der kræves høj sygeplejefaglig viden og omskiftelighed
 • et spændende og udviklende arbejdsplads, hvor fælles sparring prioriteres højt
 • vi tager hånd om hinanden, og prioriterer fælles faglig udvikling- Kort vej mellem ledelse og medarbejdere
 • kort mellem ledelse og medarbejdere


Vi søger en kollega som:

 • kan trives med at opgaverne konstant ændrer sig i takt med øget kompleksitet og en organisation konstant bevægelse
 • ser ligeværdigt samarbejde med borger og borgerens netværk som en forudsætning for den rehabiliterende proces
 • er god til at planlægge og strukturere sit arbejde
 • ønsker et stort spændt mellem stabile og akutte forløb.
 • prioriterer høj evidensbaseret faglighed og er motiveret for at videreudvikle egne og andre viden
 • kan lide at arbejde selvstændigt og tage ansvar i teamet

For yderligere oplysninger om stillingen kan plejecenterleder Lene Ballegaard kontaktes på tlf.: 89 59 28 82 eller forløbskoordinator Sascha Andersen på tlf.: 89 59 45 01.

Ansættelsesstart: 1. september 2020 eller hurtigst derefter
Ansøgningsfrist: 11. august 2020
Samtaler: 17. august 2020
Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  11-08-2020

 • Kontaktperson

  Lene Ballegaard

 • Telefonnummer

  89 59 28 82