Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune søger socialrådgivere til Visitationsafdelingen, Børne – og familieteam.

Tilbage

Vi søger to socialrådgivere til vores Børne- og familieteam. Begge to er faste stillinger og har en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.

Der søges socialrådgivere, der har en bred erfaring fra arbejdet med komplekse børne- familiesager med særlig vægt på at styrke og fastholde børnenes og familiernes tilknytning til normaltilbuddene.

Vi søger medarbejdere, der trives godt i en myndighedsfunktion, hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus, og hvor inddragelse af netværk og borgerinddragelse er centrale temaer i sagsbehandlingen.

Du kan forvente gode kollegaer, tæt opfølgning på dine sager og gode muligheder for kontinuerlig kollegial sparring i et stærkt fagligt miljø.

Der er ca. 40 medarbejdere i den samlede Myndighedsafdeling, medarbejderne er fordelt i grupper, der arbejder med henholdsvis børne- familiesager, familier med børn med handicap, Unge og voksne udsatte, Voksen handicap, psykiatri, integrationssager samt plejefamilieområdet.

Vi tilbyder en travl og uforudsigelig hverdag i et miljø, der er særdeles uformelt og præget af engagement i opgaverne. Samtidigt forventes det, at medarbejderne kan tage over i andre af afdelingens sagstyper, når det er hensigtsmæssigt.

Arbejdstiden er omfattet af flextid og bygger på en kultur præget af gensidig tillid. Der er mulighed for, at man efter aftale kan arbejde hjemmefra.

Børne- og familieteamet er samlet i administrationsbygningen i Glesborg sammen med skoleforvaltningen.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om Ny-Løn, hvorfor lønindplaceringen sker efter forhandling med den relevante faglige organisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne gives gerne ved henvendelse til koordinator Tinne Poulsen tlf.: 89 59 31 42 eller leder Winnie Bjerre tlf.: 20 75 50 22

Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes til Norddjurs Kommune, Visitationsafdelingen, Børne- og familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg senest den 21. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. – 27. august 2020Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  21-08-2020

 • Kontaktperson

  Tinne Poulsen

 • Telefonnummer

  89 59 31 42