Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afdelingsleder til Visitation og Hjælpemidler i Norddjurs Kommune

Tilbage

Elsker du at nørde med lovgivning og skabe kreative løsninger i et spændende ledelsesfelt så se lige her:

Visitation og hjælpemiddel afdelingen i Norddjurs kommune søger pr. 1. oktober 2020 ny afdelingsleder

Du bliver leder for ca. 40 medarbejdere med vidt forskellige uddannelser, som alle arbejder med høj faglighed, og en rehabiliterende kultur. De er alle optaget af at sikre borgeren et højt serviceniveau, så borgeren oplever den bedst mulige livskvalitet.

Enheden er delt på 2 matrikler:

 • Visitationen som er beliggende i Voldby og huser visitatorer, kvalitetsteam og jurist

 • Depotet som er beliggende i Grenå og huser depotmedarbejderne, kvik service og selv hjælpemiddeldepotet.


Derforuden har enheden udskrivningskoordinatorer på Regionshospitalet Randers på alle hverdage.

I visitationen visiteres der primært til servicelovsydelser indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, træning og hjælpemidler, samt flere andre ordninger.
Hjælpemiddeldepotet står for at sikre hurtig leverance af hjælpmidler samt reparationer mv.

Visitationsenheden og hjælpemiddeldepotet er ofte orkanens øje i en kompleks hverdag for både borgere og personale.
Det betyder at der skal ledes på afstand og plejer er næsten aldrig løsningen. Kreativitet og hurtige beslutninger kan i perioder præge hverdagen

Samarbejdsfladerne er mange og forskelligartede, og kræver ofte et godt organisatorisk overblik både i forhold til primær og sekundær sektor

Enheden undergår i øjeblikket en omstrukturering så ledelsestemaet kommer til at bestå af en aftaleholder og en afdelingsleder.
Desuden er der oprettet to koordinatorstillinger, som skal bidrage til at den daglige drift altid bygger på høj faglighed og velovervejede beslutninger.


For nuværende arbejder vi bla. med

 • Optimering af fælles afgørelser med Socialområdet

 • Vores Norddjurs, som er en kommunal værdiproces

 • Revidering af vores pit stop koncept sammen med bl.a Socialområdet

 • Udskrivningskoordinatorfunktionen

 • Optimering af hjælpemiddelområdet generelt

 • Implementering af KMD sundhedslogistik

 • Den interne struktur i visitationen


Vi søger en kompetent afdelingsleder der

 • Gerne har lederuddannelse eller ledererfaring

 • Har en relevant sundhedsfaglig uddannelse

 • Kan skabe faglig ledelse ved hjælp af dialog og sparring

 • Har erfaring med myndighedsfunktionen i praksis.

 • Har erfaring med at omsætte lovgivning til praksis både i forhold til pleje / praktisk hjælp og hjælpemiddelområdet

 • Kan skabe følelse af stabilitet men samtidig udfordre og opfordre til nytænkning uden at rammer og retning tabes

 • Kan bidrage til kontinuerlig optimering af ressourceforbruget for hele enheden

 • Kan sikre fortløbende udvikling og forankring af den gode visitationspraksis med rehabilitering i fokus

 • kan understøtte at der tænkes i helheder og sammenhænge i den daglige praksis

 • Kan motivere og støtte op om medarbejderne, deres faglighed og gode arbejdsmiljø


Vi tilbyder:

 • Mulighed for selv at præge stillingens indhold og omfang i et tæt samarbejde med aftaleholder og koordinatorer

 • En arbejdsplads i smukke omgivelser, hvor der er højt til loftet og godt humør er en del af det at gå på arbejde

 • En spændende ledelseshverdag, hvor der ofte skal træffes beslutninger af mangeartet karakter, og hvor sparring og refleksion altid er på dagsorden.

 • En flok motiverende, engagerede og yderst beslutningsdygtige medarbejdere

 • Faglig og personlig udvikling, bla. i form af lederuddannelse


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Leder af Visitation og hjælpemidler Karina Kreutzfeldt bedst efter kl. 14.00 på hverdage 2137 9933

Ansøgningsfrist er den 17. august 2020

1. samtale afholdes 21. august 2020
2. samtale afholdes 24. august 2020

Løn og ansættelse vil være efter gældende overenskomst.

Her kan du læse om funktionsbeskrivelsen for afdelingsledere i Sundheds- og Omsorg, Norddjurs Kommune.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-08-2020

 • Kontaktperson

  Karina Kreutzfeldt

 • Telefonnummer

  21 37 99 33