Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggelse og Tidlig Indsats søger 3 pædagoger

Tilbage
Forebyggelse og Tidlig Indsats søger 3 erfarne pædagoger, som har lyst til at være kontaktpersoner for børn og unge med særlige behov eller for den samlede familie.

Stillingerne er på 37 t/ugtl. og ønskes besat 1. september 2020 eller hurtigst muligt.

Vi søger fagligt dygtige og engagerede kontaktpersoner, der brænder for børne- og unge området og for tidlig opsporing og forebyggende indsatser/foranstaltninger. Som kontaktperson i afd. Forebyggelse og Tidlig Indsats bliver du en del af en gruppe på 9, der i samarbejde med kolleger, fremskudte rådgivere og familiebehandlere, leverer tidligt forebyggende og tværfaglige indsatser i et tæt samarbejde med familier, børn, unge og vore samarbejdspartnere. Afdelingens opgaver består, udover kontaktpersonsopgaver jf. SEL. 52.3.6, i familiestøttende, forebyggende og foregribende indsatser, samtaleforløb til børn, unge og deres familier, gruppetilbud, Åben Anonym Rådgivning, Åben Anonym Psykolog Rådgivning, generel råd og vejledning jf. servicelovens 10, samt deltagelse i tværfaglige projekter.

Formålet med kontaktpersonsordningen er at sikre barnet, den unge eller den samlede familie en fast og stabil voksenkontakt, som støtter op om forældrekompetencen og er i tæt dialog med forældrene eller nærmeste omsorgsgiver. Der tages udgangspunkt i at børn og forældre er ekspert i eget liv og der er fokus på at barn og familie igen skal kunne mestre eget liv og hverdagsliv.

Forebyggelse og Tidlig indsats er en del af en aftaleenhed, der også indbefatter Familiehuset og Sundhedsplejen. Aftaleenheden, der er organiseret under socialområdet, har et ledelsesteam på 3, en leder, samt to afdelingsledere. Personalegruppen er bredt tværfagligt sammensat og består af ca. 65 medarbejdere, der arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for børn. Desuden er der et stort antal eksternt ansatte, der løser 54, 84 og 45 opgaver.

Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen består af 4 fysiske afdelinger og 6 sundhedsplejeklinikker – beliggende i Grenå og Allingåbro. Sekretariatet er fysisk placeret på Markedsplads 6 i Allingåbro. Som kontaktperson vil du få fysisk base i afdelingen på Karen Blixensvej 1E i Grenaa, men meget af indsatsen kommer til at foregå hvor barnet/den unge eller familien har brug for det, så barnet/den unge bevarer tilknytningen til et almindeligt hverdagslivsmiljø – herunder familie, skole Det kan bl.a. være ved skolen, ved fritidsaktiviteter, på skoler, daginstitutioner, i familiens hjem, i aftaleenhedens andre afdelinger, m.m.


Primære arbejdsopgaver:

Kontaktpersonens opgaver ift. et barn eller en ung kan bl.a. være at:
 • Støtte og vejlede i forhold til at komme ud af kriminalitet eller misbrug
 • Hjælpe og vejlede bredt i forhold til fremtidsmuligheder
 • Hjælpe børn med at komme op om morgenen og komme i skole
 • Støtte til barnets/den unges interessefelter, herunder støtte til at finde aktiviteter og bl.a. opmuntre til deltagelse i fritidsaktiviteter
 • Støtte og hjælpe med at udvikle barnets/ den unges faglige, sociale og personlige kompetencer
Kontaktpersonens opgaver ift. en familie kan bl.a. indebære:
 • At styrke samarbejdet mellem forældre og myndighedsrådgiver, skole, sundhedsvæsen og andre aktører
 • At håndtere konflikter og udfordringer
 • At skabe opmærksomhed på det enkelte medlem af familien og dennes behov
 • At styrke familierelationerne
 • At igangsætte nye initiativer og aktiviteter i familien
 • At skabe struktur og overblik i hverdagen


Vores forventninger til dine personlige og faglige kvalifikationer:

 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da der må forventes at være en del morgen – og sen eftermiddagsarbejde
 • Du kan arbejde på tværs, i et team og selvstændigt med gåpåmod
 • Du har en anerkendende og positiv tilgang til opgaverne, kolleger og samarbejdspartnere
 • Du er engageret og kan inspirere, formidle og følge op på opgaverne
 • Du er uddannet pædagog og har erfaring med børne- unge og familieområdet og eventuelt med efteruddannelse


Vi tilbyder dig:

 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 • Faglig sparring med kompetente kolleger og ledelse med fokus på kvalitet
 • Mulighed for at være med til at udvikle indholdet i jobbet
 • Høj grad af frihed til kreativ opgaveløsning
 • En fagligt udfordrende og spændende arbejdsplads

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte
Afd. leder Ann Langberg på tlf. 23 33 16 92 til og med uge 27,
Leder Annette Kristensen på tlf. 89 59 42 71 i uge 28,
Kontaktperson Britt Tofthøj på tlf. 61 15 59 61 i uge 29 og 30.

Ansøgningsfrist:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 26. juli.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 28. og onsdag den 29. juli 2020


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  26-07-2020

 • Kontaktperson

  Ann Langberg

 • Telefonnummer

  23 33 16 92