Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune søger social- og sundhedsassistentelever

Tilbage

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for praktisk bistand, sygepleje og omsorg, så har du chancen nu.
Norddjurs Kommune søger social- og sundhedsassistentelever.Uddannelsen starter den 1. december 2020 og varer på ordinær forløb 2 år og 9 måneder og 3 uger. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik og giver dig mulighed for at skabe et godt fundament for job og karriere indenfor sundhedsområdet. Du kan læse mere om uddannelsen indhold og opbygning her; www.sosuranders.dk.

Som ansat social- og sundhedsassistentelev i Norddjurs kommune, vil du blive tilknyttet SOSU-skolen i Randers

For at komme i betragtning til optagelse på uddannelsen og ansættelse i Norddjurs Kommune, skal du:

 • Have gennemført Grundforløb 2 SOSU SSA, eller SSH

 • Have gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen

 • Have gyldigt brand- og 1. hjælpsbevis

 • Have bestået naturfag på E niveau og Dansk på D niveau jf. gældende uddannelsesbekendtgørelse.

 • Kunne tage ansvar for egen læring og være motiveret for uddannelsen.

 • Kunne møde kl. 7.00 på hverdage og i weekender på dine tildelte praktiksteder.

Praktikstederne i løbet af din uddannelse er både på sygehus, i psykiatrien og i kommune.
Du kan se mere om praktiksteder i Norddjurs Kommune her; http://www.norddjurs.dk/job/elev-i-norddjurs-kommune/elev-i-sundhed-og-omsorg/uddannelsestilbud/praktiksteder-klinisk-undervisning

Til gengæld tilbyder vi:

 • En uddannelse der giver mening!

 • Et godt læringsmiljø, der hele tiden udvikles i samarbejde mellem skole og praksis.

 • Engagerede og velkvalificerede vejledere og undervisere i hhv. praksis som på skole.

 • Mulighed for udenlandspraktik, talentspor, personlig og faglig udvikling, samt videreuddannelse.

 • Arbejdsvilkår og løn i henhold til gældende overenskomst.Er du over 25 år, kan du søge om voksenelevløn. Du kan finde beskrivelse af kriterier og ansøgningsskema til voksenelevløn her: http://www.norddjurs.dk/job/elev-i-norddjurs-kommune/elev-i-sundhed-og-omsorg/voksenelevloen

Frist for ansøgning er den 27. september 2020.
Kvalificerede ansøgere vil blive indbudt til samtale. Datoer for samtaler ses på http://www.norddjurs.dk/job/elev-i-norddjurs-kommune/elev-i-sundhed-og-omsorg/social-og-sundhedsassistentelev/ansoegnings-og-svarfrister

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Lotte Bressum på tlf.: 23 30 49 94.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  27-09-2020

 • Kontaktperson

  Lotte Bressum

 • Telefonnummer

  23 30 49 94