Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk sagsbehandler til kontanthjælp udbetaling i Norddjurs Kommune

Tilbage
Vi søger en ny kollega med interesse og erfaring inden for ydelsesområdet. Du indgår i et dynamisk og velfungerende team, hvor sparring, egen kompetence, resultater og faglighed vægtes højt.

Vi arbejder for, at borgerne kan bidrage på arbejdsmarkedet med deres ressourcer. I en organisering, hvor det er hjælpen til borgerne, der er det styrende, har vi nedbrudt siloerne og er én samlet organisation. At borgerne kommer i job og uddannelse, og at virksomhederne får adgang til arbejdskraft ser vi som to ligeværdige mål.

Vi ved, at det er i overgangene, vi vinder eller taber. Vi ved, at samarbejde på tværs skaber de bedste resultater. Derfor går vi ind og ud hos hinanden og sparrer gensidigt, uanset hvilken målgruppe vi arbejder med. Vi ved, at beslutninger om tilbud og indsatser skal tages her og nu, hvis de skal have den bedste effekt. Derfor har vi nedbrudt hierarkierne og hos os kan medarbejderne træffe afgørelser uden at spørge om lov.
Det kræver, at vi er gode fagprofessionelle, at vi er nysgerrige, og at vi er åbne for læring. Det arbejder ledelse og medarbejdere sammen om at skabe rammerne for sammen med gode og tætte samarbejdspartnere i og uden for kommunen.
Vi har en direkte og uformel omgangstone, vi værdsætter faglig stolthed og
ansvarsfølelse over for det arbejde vi udfører.


Om jobbet

Ydelsen ligger hos os i jobcentret, og kerneopgaven er at hjælpe mennesker hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, derfor skal du have lyst til et tæt samarbejde med de socialfaglige sagsbehandlere og jobkonsulenter med fokus for at borgerne skal i job og uddannelse.

Hvis du har erfaring med sagsbehandling, viden om lovgivningen på ydelsesområdet og lyst til daglige opgaver omkring bevilling og udbetaling af ydelser, så er du måske vores nye kollega som vi står og mangler.

Sagsbehandlingen sker i forhold til forsørgelsesydelserne – kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse, ressourceforløbsydelse, herunder jobafklaring. Endvidere vil der også være sagsbehandling af særlig støtte og ansøgning af enkeltydelser.

Vi sørger for økonomisk opfølgning i forhold til de løbende ydelsesudbetalinger, samt at borgerne får råd og vejledning omkring forsørgelsesydelserne samt faglig privatøkonomi.
Som sagsbehandler får du din egen sagsstamme, hvor du har selvstændigt kompetence til bevilling, ansvaret for at sikre rettidige udbetalinger og sørge for en tæt opfølgning i den enkelte sag.
Vi anvender KMD aktiv til udbetaling af ydelser, samt acadre og KMD-sag i vores arbejde.


Arbejdsopgaver

 • telefoniske og personlige henvendelser fra borgerne
 • opfølgning på udbetalinger mv.
 • journalføring i KMD-Sag
 • afgørelser om sanktioner
 • indberetninger, beregning og udbetaling i KMD-Aktiv
 • behandling og bevilling af ansøgninger om kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, forsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse og enkeltydelse


Vi ønsker en økonomisk sagsbehandler

 • kan kommunikere professionelt med borgerne
 • er imødekommede og fleksibel
 • lyst til administrativt arbejde og borgerkontakt
 • har faglig engagement og flair for tal
 • kan arbejde selvstændigt og resultatorientering samtidig med at du indgår i teamsamarbejde
 • med relevant uddannelse indenfor ydelsesområdet og aktivloven


Vi kan tilbyde

 • flextid
 • gode kolleger og ledelse
 • et afvekslende og udfordrende job i et løsnings- og udviklingsorienteret miljø
 • en spændende og travl hverdag med mange samarbejdspartnere, hvor vi lægger vægt på vidensdeling
 • et godt fagligt miljø med kompetente kolleger

Vil du vide mere?
Du kan få yderlige oplysninger ved henvendelse til
Afdelingsleder Pia Andersen Telefon: 23 49 46 68
Faglig koordinator Lena Thingstrup Telefon: 89 59 20 58

Ansøgningsfrist er 18. juni 2020
Samtaler forventes afholdt d. 25. juni 2020
Efter gældende overenskomst
Tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest muligt.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  18-06-2020

 • Kontaktperson

  Afdelingsleder Pia Høegh Andersen

 • Telefonnummer

  23 49 46 68