Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecenter Fuglsanggården søger sommerferieafløsere

Tilbage
Plejecenter Fuglsanggården søger en uddannet ferieafløser, eller studerende og elev indenfor faget der vil tjene lidt ekstra - både i Gårdteam (almene plejeboliger) og Demensteam.

Du må meget gerne være i besiddelse af viden omkring demens. Der vil være 30-32 timer i blandet vagter (dag-aften) og vi har brug jer fra uge 25-31. Meld ind hvad du kan tilbyde i ansøgningen.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til udfordringerne i hverdagen. Vi arbejder udfra en værdibaseret tankegang og ser altid løsninger i enhver udfordring. Fuglsanggården skal være kendt for høj faglighed, team-ånd og fællesskab og vi satser på, at ligestilling er en del af det kommende arbejdsmiljø. Vores vision i demenscenteret er: Vi gør en forskel i det liv der leves – vi følges ad.

I demensteamet er 20 pladser er fordelt med 5 aflastnings-/udredningspladser, 5 pladser for mennesker med udadreagernede adfærd som led i deres demens sygdom samt 10 pladser til mennesker med svær demens og BPSD symptomer. Der er 20 pladser i vores Gårdteam som er almene plejeboliger hvor hverdagslivet leves sammen med dyr, planter og børn som en del af konceptet.

Vi bor skønt i udkanten af Grenaa by, er nabo til skoven og har kort afstand til stranden og skovsøen. Vi tænker at disse elementer skal være en del af vores hverdag, og naturen er en selvfølgelighed i vores arbejde, der hvor det giver mening og positive resultater. Vi er en organisation der er i konstant udvikling, hvorfor lysten til implementering af nye tiltag som velfærdsteknologi og neuropædagogiske metoder er væsentlige for os. Vi uddanner elever på forskellige niveauer.

Vi kender værdien af det gode relations arbejde med såvel de pårørende som de frivillige. Vi arbejder efter Tom Kitwoods teori og har det enkelte menneske og det hele menneske i fokus i forhold til behovet her og nu.


Vi søger en kollega der:

 • Mestre konfliktløsning. Har situationsfornemmelse og evne til at danne relationer.
 • Kender betydningen af et godt pårørende samarbejde.
 • Er loyal og stabil. Kan tage et ansvar der matcher jobprofilen som social og sundhedsassistent
 • Er fleksibel i sit arbejde og sin tilgang til opgaveløsningen
 • Er åben og imødekommende og som kommunikerer fagligt og professionelt
 • Kan formidle viden og sparre med samarbejdspartnere og er en team-player
 • Brænder for demens og som har ekspertise og uddannelses niveau der matcher vores tilbud


Vi er et center der er:

 • Vægter sparring, refleksion og nysgerrighed i opgaveløsningen meget højt, da vi oplever at det
 • Kender betydningen af Norddjurs Kommunes værdisæt og arbejder med dette i dagligdagen.
 • Søger ny viden og som kontinuerligt uddanner sig på forskellige niveauer
 • Har en åben og uformel dialog på tværs af teamet samt med vores leder
 • Vægter at det skal være rart at komme på arbejde og kender betydningen af et godt grin sammen
 • Fastlagt team supervision med ekstern supervisor i demensteam
 • Arbejder reflekterende i alle processer og sparre med hinanden
 • Tværfagligt sammensat og arbejder rehabiliterende i alle sammenhænge.
 • Udvikler os som team og individer.

Så kunne du tænke dig, at arbejde sammen med os i en moderne virksomhed med fokus på det bedst mulige arbejdsmiljø - Så hører vi gerne fra dig. Du vil modtage den nødvendige oplæring.

Stillingen er omfattet af NY løn efter overenskomst. Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest den 12. juni 2020.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Helle Thomsen Fuglsanggården, Trekanten 1, 8500 Grenaa tlf. 89 59 24 12.

Se mere om Fuglsanggården på www.fuglsanggaarden.dk
Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  12-06-2020

 • Kontaktperson

  Helle Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 24 12