Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Auning Skole søger specialpædagoger

Tilbage
Er du en dygtig specialpædagog med stærke relationskompetencer, og kan du rumme elever med forskelligartede indlæringsvanskeligheder? Så er det dig vi mangler!

Auning Skole er en ambitiøs folkeskole, hvor vi arbejder på et datainformeret grundlag. Vi arbejder med co-teaching og professionelle læringsfællesskaber. Auning Skoles engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere arbejder tæt sammen i løsningen af kerneopgaven, blandt andet med årgangsteams og monofaglige teams som det centrale samarbejdsforum. Ingen står alene – sammen er vi bedre.

Vi søger 2 erfarne kollegaer til faste stillinger. Er du udviklingsorienteret, og brænder du for specialpædagogik i skole og SFO-verdenen, så hører vi gerne fra dig. Vi kan tilbyde:
 • En stilling primært tilknyttet specialklasserne i overbygningen, men med opgaver i special-SFO
 • En stilling tilknyttet vores special-SFO og specialklasse i indskoling/mellemtrin
Gældende for begge stillinger er, at det er fuldtidsstillinger med 1924 timer og med tvungen ferie/afspadsering på SFO'ens lukkedage. Arbejdstiden vil ligge mellem 6.00-17.00.

Du brænder for reelt at gøre en forskel for de børn, du har med at gøre, og for pædagogikken på din arbejdsplads. Du kan både være karavanefører og teamplayer – afhængig af aftaler og opgaver. Samtidig er det et must, at du har humor, er selvstændig, tydelig, omsorgsfuld og anerkendende, samt har en ressourcefokuseret tilgang. Du skal være bevidst om vigtigheden af struktur og rammesætning for elevgruppen. Du skal kunne samarbejde tæt med flere forskellige fagpersoner samt forældre om elevernes trivsel og læring.

Vi har en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor barnet/den unge altid er i fokus. Vi arbejder på Auning skole med en høj grad af skriftlighed omkring elevernes læring og trivsel. Vi arbejder bl.a. med ICDP, hvilket alle medarbejdere er uddannet i, eller bliver uddannet i.

Vil du være en del af vores skole og være en aktiv part i at udvikle rammer og indhold for vores elever på Auning Skole og special-SFO?

Tiltrædelse: 1. august 2020 - Sidste ansøgningsfrist: 9. juni 2020 - Ansættelsessamtaler: Onsdag d. 15. juni 2020
Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.

Eventuelle spørgsmål vedr. Stillingen rettes til konstitueret afdelingsleder Tina Vind tlf. 24 76 30 38/ skoleleder Christina Birch Mogensen tlf. 21 28 39 74


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  09-06-2020

 • Kontaktperson

  Tina Vind

 • Telefonnummer

  24 76 30 38