Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nattevagt søges til Skovstjernen

Tilbage
Kan du sikre vores borgere en god nattesøvn? Og interesserer det dig, at arbejde med udviklingshæmmede borgere?

Skovstjernen i Grenå søger en vågen nattevagt til en 7/7-ordning. Du vil i samarbejde med 1 kollega få ansvaret for at sikre ro og tilsyn til vores beboere.


Om opgaverne:

Vi sørger for en grundig introduktion til borgerne og opgaverne. På nattevagten har du tilsyn med udvalgte beboere og medicinhåndtering. Der kan forekomme personlig pleje.


Om dig:

 • Du arbejder anerkendende, ressourcefokuseret og konfliktnedtrappende
 • Du kan samarbejde på tværs af faggrupper
 • Du er uddannet indenfor det pædagogiske område


Om os:

Skovstjernen er et botilbud til 40 fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere med behov for særlig støtte i hverdagslivet. Skovstjernen er opdelt i 6 huse med ca. 6-10 borgere i hvert hus. Der er 40 fastansatte, som hver især arbejder i teams og på tværs af husene. Personalet består af pædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedsassistenter. På Skovstjernen har vi borgere med forskellige forudsætninger og handicaps, men alle har behov for et stabilt, trygt og aktivt hverdagsliv, hvilket du vil have stor indflydelse på at skabe.


Vi tilbyder:

 • Et ambitiøst og åbent ledelsesteam, der har fokus på at sikre samarbejde og udvikling
 • Kreative kollegaer, der gerne arbejder på tværs med projekter og udviklingstiltag
 • Dynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra værdier som åbenhed og dialog

Arbejdstid: 37 timer pr. uge i nattevagter i en 7/7-ordning
Ansøgningsfrist er d. 7. juni 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25
Stillingen tiltrædes hurtigst muligt
Løn efter gældende overenskomst

Kontakt:
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels Astrup Millard tlf.nr.: 23 99 31 08.
Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  07-06-2020

 • Kontaktperson

  Niels Astrup Millard

 • Telefonnummer

  23 99 31 08