Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecenter Fuglsanggården/demenscentret søger vagtplanlægger

Tilbage
Vagtplanlægger på 30 timer søges til fast stilling.

Nyoprettet stilling på Fuglsanggården/demenscenter Norddjurs med base Trekanten 1, 8500 Grenaa. 30 timer fordelt på hverdage. Stillingen er fra den 1. august 2020. Som vagtplanlægger skal du lægge planer for dine kollegaer. Planlægning af sommerferie, helligdage, fridage osv. Du skal have et stort overblik, og gerne kendskab til flere overenskomster indenfor området. Det giver et klart forspring i forhold til at kunne binde arbejdstidsregler sammen med ønsker, kontinuitet og sammenhæng i et hus der skal døgndækkes. Der er indlagt oplæring fra 1. august til 30. september. Der skal dagligt justeres på vagtplaner eftersom vi kører med bruttonormering. Der er ca. 60 ansatte + elever som skal vagtplanlægges. Mødetiden vil være fra kl. 7.30-13.30. Men kan ændres efter aftale.

Din profil:
Du skal have et stort overblik og have flair for af lægge et komplekst puslespil i dialog med ledelsen og medarbejderne. Det er nødvendigt med systematik, men samtidig evnen til at finde løsninger.
 
Jobbet kræver også gå-på mod og et veludviklet samarbejdsgen. Der er nyt vagtplansystem på vej og der vil være behov for IT kompetencer og evnen til at lære nyt, det er vigtigt at være indstillet på at bruge mange timer med mange bolde i luften. Du skal lægge mange brikker, som skal danne det solide fundament, for den faglige indsats af høj kvalitet - som vi tilbyder. Vi har mange faggrupper, der arbejder i 2 holds skift og med faste grundplaner på 4 ugers rul samt elever, studerende og praktikanter der løbende kommer og skal føle sig som en del af fællesskabet.

Du skal vide, at alt det du havde planlagt, måske bliver lagt til side, på baggrund af en højere prioriteret opgave. Det kan være en pludselig sygemelding, hvor vagten skal dækkes med kort varsel. En ferieafløser der pludselig får andet job. Allerede lagte planer, som skal tænkes om, til fordel for helheden. Dette er et vilkår, som du skal kunne se muligheder i. Hvis du kan se dig selv i ovenstående, eller noget af det, så kan stillingen nok være noget for dig. 


Du vil få ansvar for: 

 • At samarbejde med administrativt personale ekstern omkring de administrative opgaver forbundet med vagtplanlægningen herunder teamet i Voldby samt lønafdelingen på Grenaa Rådhus.
 • Personalerelaterede opgaver i forbindelse med ny ansættelser og ophør for hele huset.
 • At indkalde afløsere, under hensyntagen til de økonomiske rammer.
 • Ad hoc opgaver, og kvalitetssikring af opgaver forbundet med vagtplaner, løn og ferie.
 • Den daglige planlægning og ferieplanlægning for gårdteam, demensteam og dagcenter Norddjurs.
 • Daglig vurdering af huset aktuelle tyngde og behov i relation til faggrupper og antal i samråd med leder

Du skal derfor være indstillet på at få helheden til at lykkes ved at bruge dit overblik. Du skal være lydhør for ønsker fra den enkelte i forhold til planlægning og ønsker til fridage m.m. Du skal være klar til at justere på profilen og de kommende arbejdsopgaver med det nye vagtplansystem.

Om Demenscenteret
Demenscenteret består af Dagcenter Norddjurs og Fuglsanggården. Dagcenter Norddjurs servicerer alle hjemmeboende borgere med demens under 86.2-tilbud og er fordelt på 3 matrikler. Der er to udekørende demenskoordinatorer og en psykoterapeut tilknyttet til hjemmebesøg og visitation. Fuglsanggården består af et demensteam, et gårdteam og et køkkenteam. I demensteamet er der 20 pladser fordelt på 5 midlertidige pladser, 5 pladser til mennesker med udadreagerende adfærd grundet deres demenssygdom samt 10 pladser til mennesker med svær demens og BPSD-symptomer, som ikke kan trives optimalt i en almen plejebolig, og som kalder på særlige kompetencer. Der er tilknyttet supervision, og der afvikles beboerekonferencer. I gårdteamet er der 20 lejligheder, som er almene plejeboliger. Her leves hverdagslivet sammen og gerne med dyr, planter og børn, som en del af konceptet.
Derudover er der et køkkenteam, der servicerer hele Norddjurs Kommune, ligesom der er 2 caféer til de ældre hjemmeboende borgere. Vi har et ledelsesteam på 2. En aftaleholder og en afdelingsleder. Du vil referere til afdelingslederen.
Vi bor skønt i udkanten af Grenaa by, hvor lejlighederne ejes af B45. Vi er nabo til skoven og har kort afstand til skovsø, strand og natur, som indtænkes i hverdagen. Frisk luft og motion er en selvfølgelighed i vores arbejde, når det giver mening og positive resultater.

Demenscenteret er kendetegnet ved høj faglighed og fællesskab, og vi satser på ligeværd og ligestilling. Vores vision er, at Vi gør en forskel i det liv, der leves – vi følges af. Hos os er den rehabiliterende tilgang højt prioriteret, ligesom faglig ledelse og refleksion er en bærende kraft i hverdagen. Vi arbejder med overblik, dokumentation og vidensdeling, som de væsentligste omdrejningspunkter. Aktuelt arbejder vi med implementeringen af 'Vores Norddjurs', som er et fælles organisations- og ledelseskodeks for hele Norddjurs Kommune.
Vi har et stort fokus på det tværfaglige samarbejde på teamniveau, men også på tværs af teams og på tværs af kommunen. Der er aktuelt 86 ansatte inkl. afløsere og et netværk af frivillige. Vi har ansat sygeplejersker, psykomotoriske terapeuter, psykoterapeut, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, pædagoger, pædagogiske assistenter, rengøringsassistenter, ernæringsassistenter, pedeller og chauffører. Da livet leves hele døgnet og ingen skal være færdige, når de går, har næsten alle ansatte i boenhederne toholdsskift. Det bidrager til fokus på kerneopgaven på et højt fagligt niveau.
Vi prioriterer et god læringsmiljø, både for os selv og vores elever og studerende. Vi har et stort fokus på arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse og trivsel, herunder særligt social kapital. Ligesom vi har fokus på firmamotion, personaleaktiviteter og teamudvikling. Vi har et lavt fravær og lille personaleomsætning.
Vi er en organisation, der er i konstant udvikling, hvorfor lysten til implementering af nye tiltag, som velfærdsteknologi og udvikling af nye idéer, ligger os meget på sinde.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. august 2020.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling. Der forefindes en lokalaftale på funktionen planlægger.
Sidste ansøgningsfrist er den 5. juni 2020
Samtale efter aftale og forventes afvikles i uge 24.

Hvis du vil vide mere: Kontakt plejecenterleder, Helle Thomsen 89 59 24 12


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  05-06-2020

 • Kontaktperson

  Helle Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 24 12