Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Attraktiv stilling som Afdelingsleder i Sundhed og Træning

Tilbage
Attraktiv stilling som Afdelingsleder i Sundhed og Træning i Norddjurs Kommune
Trives du med albuerum og højt til loftet, hvor du sammen med dygtige og engagerede medarbejdere kan være med til at præge området, får du her muligheden.

Har du et skarpt blik for at se, hvad der fungerer godt og hvad der har udviklingspotentiale? Er du samtidig driftssikker og formår at skabe motivation og følgeskab blandt dine medarbejdere? Kan du svare ja til dette, så er det lige dig, vi søger til en eftertragtet stilling som Afdelingsleder i Sundhed og Træning i Norddjurs Kommune
Som Afdelingsleder er du en del af et lederteam på tre. Lederteamet består af en Afdelingsleder for Sundhedsskolen og Rehabiliteringsteamet, en Aftaleholder, der er leder for Sundhed og Træning med daglig ledelse af Døgngenoptræning, og dig som kommende Afdelingsleder af den ambulante genoptræning, aktivitetscenter samt cafe og service. Du refererer til Aftaleholder for Sundhed og Træning.
Den ambulante genoptræning og aktivitetstilbud er i dag fordelt på to matrikler. Stillingen kræver at du er på begge matrikler henholdsvis i Posthaven i Grenaa og i Træningscenter Auning.
Du vil som afdelingsleder få personaleansvar for 42 medarbejdere og ansvar for den daglige drift af afdelingen.
Vi tilbyder et spændende job med høj faglighed, anerkendelse af forskelligheder, fokus på kerneopgaven og medarbejders trivsel, humor og sociale relationer.
Vi arbejder rehabiliterende og efterlever værdierne for Norddjurs Kommune, Tillid - Ordentlighed – Fællesskab – Udvikling


Dine overordnede opgaver

Som afdelingsleder vil du først og fremmest have ansvaret for:

Ledelse af egne medarbejdere, samt bidrage til ledelse at aftaleenhedens samlede personalegruppe.

Ansvarlig for den faglige ledelse af egne medarbejdere.

Medansvarlig for relevant kompetenceudvikling i relation til løsning af aftaleenhedens kerneopgave.

Ansvarlig for økonomi og ressourcestyring i eget ledelsesfelt og medansvar for aftaleenheden som helhed.

Ansvarlig for arbejdsmiljø og trivsel.

Medvirke til understøttelse af det tværgående arbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere, borgere, pårørende og frivillige.

Din profil

Du har ledelseserfaring fra det kommunale område, og gerne fra Sundheds- eller Omsorgsområdet.
Du har en sundhedsfaglig uddannelse, gerne som terapeut, suppleret med en diplom-eller masteruddannelse i ledelse eller er parat til at tage en lederuddannelse.
Du skal være en nærværende og vedholdende leder, der med personlig gennemslagskraft kan gå i front og sikre fremdrift og høj kvalitet i de mange opgaver vi løser.
Du er troværdig, anerkendende og mestrer dialogbaseret ledelse. Du har en grundlæggende tillid til dine medarbejdere og respekt for deres faglighed.

 
Yderligere information
https://www.norddjurs.dk/media/6845304/2019-12-10-Organisationsdiagram-Sundheds-og-omsorgsomraadet.pdf
https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
For yderligere information kan du kontakte Susanne Bækgaard Aftaleholder i Sundhed og Træning på telefon 51 56 22 62, eller Afdelingsleder Anne Birthe Kajhøj på telefon 29 36 71 07.

Ansøgningsfrist 4. juni2020
1. samtale d. 15. juni 2020
2.samtale d. 17. juni 2020

 
Ansættelse pr. 1. august eller efter aftale.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  04-06-2020

 • Kontaktperson

  Susanne Bækgaard

 • Telefonnummer

  51 56 22 62