Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børne- og Ungecentret Norddjurs søger vikarer til sommerferiedækning

Tilbage
Vikarer til sommerferie dækning - til opstart hurtigst muligt
Vi er et fleksibelt døgn og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge, som ved indskrivnings- tidspunktet ikke er over 18 år. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser og aflastning.

Som vikar vil du være tilknyttet Børnecentret. Kastanjehuset og Kernehuset, som er vores døgnafdelinger og Kløverhuset som er vores aflastning. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 0 - 18 år. Der er tale om et kortvarigt vikariat, som slutter efter sommerferieafviklingen.

Kerneopgaven

Vores daglige arbejde med børn og unge indebærer behandlings- og omsorgsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børnene og de unge i et miljø, der giver mulighed for en personlig og social udvikling.
Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med børn og unges fællesskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og ungemiljøer.

Vi gør opmærksom på, at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament, tilgange og metoder fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd, hvor der lægges vægt på konfliktnedtrappende adfærd.

Vi tilbyder:

 • Et job på en spændende arbejdsplads, hvor vi gør en forskel.
 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger.
 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.
 • Arbejdstiderne er fortrinsvis i natte- og morgentimerne og der må forventes arbejde i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.

Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.

Oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

For yderligere oplsyninger kan du kontakte Toni Pej Jensen på tlf.: 20 69 14 14 eller Janne Rehnberg Karlsson på tlf.: 20 69 14 10.

Ansøgningsfrist d. 5. juni 2020 - Samtaler afholdes løbende indenfor ansøgningsfristen


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Varierende timetal

 • Varighed

  Tilkaldevikar

 • Ansøgningsfrist

  05-06-2020

 • Kontaktperson

  Janne Rehnberg Karlsson

 • Telefonnummer

  20 69 14 10