Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogmedhjælpere søges til Område Grenaa

Tilbage

Område Grenaa, Dagtilbud 0-6 år, i Norddjurs Kommune søger pædagogmedhjælpere.

Der er tale om stillinger fra 30 - 35 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi er et stort dagtilbudsområde med 7 daginstitutioner og 66 dagplejere ansat.
Ledelsen består af en områdeleder og tre afdelingsledere.

I Område Grenaa har vi en vision om at udvikle robuste børn, der har mod på livets udfordringer. Børnene skal møde et stimulerende miljø, som tilgodeser deres udvikling bedst muligt.

De skal støttes og udfordres således, at de sendes videre i livet med stor livsduelighed.

Alle børn skal føle sig trygge og inkluderet i fællesskabet.

Et af kendetegnene ved Område Grenå er den kulturelle mangfoldighed. Vi har et stort antal børn, som har en anden kulturel baggrund end dansk, og det ser vi som en ressource, der er med til at skabe dynamik i hverdagen.

Som ansat i Område Grenaa, er det vigtigt, at du er klar til at arbejde både med vuggestue - og børnehavebørn, da institutionerne skal have en fleksibilitet omkring begge aldersgrupper.

Vi kan tilbyde:

 • Erfarne kollegaer med stort kendskab til aldersgrupperne

 • En organisation, hvor personalet er uddannet i ICDP og alle institutioner er DGI certificerede

 • Et job, hvor du bliver en del af et engageret team og får stor frihed og indflydelse på hverdagen

 • En organisation, der ønsker at udvikle sig og tænke innovativt

 • Et spændende job med en alsidig og travl hverdag.

Vi forventer at du:

 • Kan arbejde i institutionernes åbningstid, som p.t. kan være fra kl. 6.30 til kl. 16.45

 • Har gode evner omkring forældresamarbejde

 • Har fokus på og værner om kvalitet for børn og forældre

 • Har gode kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt samt mod på IT

 • Har lysten til at arbejde i et team men også kan arbejde selvstændigt med en børnegruppe

 • Vil være med til at skabe et inkluderende miljø med plads til forskellighed og ønsker at arbejde med anerkendende relationer

 • Har lyst til personlig og faglig udvikling

Vi kunne godt tænke os:

 • At du er energisk med en reflekterende side, så du ved, hvorfor det du gør virker

 • At du kan være igangsætter omkring temaerne i de pædagogiske læreplaner f.eks. motorik, ude-liv, og science

 • At du har fart på aktiviteterne og modet til at udfordre den aldersgruppe, du har med at gøre

 • At du i den grad brænder for aldersgruppen 0 – 6 år


Ansøgningsfristen er torsdag den 4. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler den 10. juni 2020.

Du kan læse mere om Skole- og dagtilbudsområdet på Norddjurs Kommunes hjemmeside: www.norddjurs.dk/familie_boern_unge

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Linda Bruun Skuldbøl på 40 21 95 88.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  04-06-2020

 • Kontaktperson

  Linda Skuldbøl

 • Telefonnummer

  40 21 95 88