Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afdelingsleder søges til hjemmeplejen Glesborg

Tilbage

Til Hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg søger vi en erfaren sundhedsfaglig afdelingsleder, der – som en del af et lederteam - kan motivere og støtte op om medarbejderne, bidrage til implementering af vores kvalitetsstandarder og af diverse relevante teknologier og metoder, samt bidrage til en kontinuerlig udvikling og optimering af den måde, vi bruger vores ressourcer på.

Vores vision er udvikling af en rehabiliterende organisation, som vi allerede arbejder aktivt med. For afdelingslederen vil det derfor være et specifikt fokusområde, herunder at bidrage til at styrke sammenhængskraften i organisationen.

Som afdelingsleder har du ansvar for en sikker og effektiv daglig drift. Du har personaleledelse for en tværfaglig personalegruppe på ca 70 på basen i Glesborg, inkl. Kommunens udekørende nat-team med fokus på trivsel og arbejdsmiljø, og på medarbejdernes faglighed og kompetenceudvikling i relation til enhedens kerneopgave. Du har ansvar for ressourcestyring herunder medansvar for en økonomi i balance. Som afdelingsleder er du ansvarlig for elevers/studerendes praktikforløb i enheden, og du vil få ansvar for relevante tværgående opgaver i organisationen.

Hjemmeplejen fordeler sig organisatorisk på 2 adresser. Vi er i alt ca 180 medarbejdere herunder Sosu-hjælpere, Sosu-assistenter og sygeplejersker organiseret i geografiske teams, der leverer indsatser til borgere med mange forskellige sygdomsmæssige og sociale problemstillinger, både planlagte og akutte indsatser. Vi har succes med at forebygge unødige indlæggelser ligesom vi understøtter de mange borgere i området, der vælger at dø i eget hjem. Vi har et stærkt tværkollegialt samarbejde i grupperne og et godt MED-samarbejde. Et vigtigt omdrejningspunkt for hele sundheds- og omsorgsområdet er tæt faglig ledelse, som vi aktivt udvikler på.

Lederteamet består af en leder (aftaleholder) og 2 afdelingsledere, understøttet af en faglig koordinator, planlæggere og et administrativt team. Vi praktiserer værdibaseret ledelse med høj grad af medarbejderinddragelse, og har fokus på at udvikle stærke samarbejdsrelationer, der fremmer tværfaglige og tværgående indsatser, med det formål at udvikle en rehabiliterende kultur.


Vores udviklingsfokus er:

 • Tilpasning af organisationen og nytænkning af opgaveløsningen
 • Styrke dokumentationspraksis i FS3
 • Implementering af kommunens nye organisations- og ledelseskodeks
 • Sammenhængende rehabiliteringsforløb og udvikling af rehabiliteringskulturen

Vi forventer, at du:

 • Har ledererfaring og stærke ledelsesfaglige og relationelle kompetencer
 • Har lederuddannelse svarende til diplomniveau eller lysten til at gennemføre en sådan
 • Kan fastholde vores fokus på sikring af medarbejdernes trivsel og udvikling.
 • Har kendskab til hjemmeplejens fagområde, herunder relevant lovgivning og arbejdet i en politisk ledet organisation.
 • Har erfaring med at arbejde med kvalitetssikring og faglig udvikling
 • Kommunikerer og handler tydeligt – siger, hvad du gør, og gør, hvad du siger
 • Har et godt overblik og kan varetage den daglige drift
 • Har en sundhedsfaglig uddannelse og har lyst til at udøve faglig ledelse
 • Kan holde fokus på vores kerneindsats i relation til borgerne
 • Er nærværende og lydhør i din kommunikation og ledelsesstil 

Vi tilbyder:

 • Erfarne lederkolleger og gode ledernetværk
 • Dygtige og engagerede medarbejdere
 • Inddragelse i den fortsatte udvikling af Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune
 • En fremsynet og målrettet organisation med udviklingspotentiale
 • Mange muligheder for faglig og personlig udvikling


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Møller Larsen tlf. 24 98 66 79 eller leder Hanne Winterberg tlf. 40 80 63 40

Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat 1. august 2020 (eller efter aftale)

Løn og ansættelse vil være efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er den 17. juni 2020
1. samtale holdes den 24. juni 2020 - 2. samtale afholdes den 26. juni 2020Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-06-2020

 • Kontaktperson

  Hanne Winterberg

 • Telefonnummer

  40 80 63 40