Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktivitetsmedarbejder med håndværksmæssige kompetencer til Område Ørum

Tilbage
Social områdets Område Ørum søger aktivitetsmedarbejder med håndværksmæssige kompetencer.
37 timer i aktiveringen, Område Ørum Socialområdet Norddjurs. Tiltrædelse 1 maj eller efter aftale.

Vi søger en aktivitetsmedarbejder, der kan arbejde struktureret med tydelig og anerkendende kommunikation, klare aftaler og en konkret rammesætning, som er individuelt tilrettelagt. Arbejdet foregår i vores aktiveringen med voksne borgere der har en beskyttet beskæftigelse, eller et aktivitets – eller samværstilbud efter 103 og 104.

Vi søger særligt en medarbejder, der selvstændigt kan varetage planlægningen og opgaven med borgerne i et serviceteam. Opgaverne er primært havehold (grønne opgaver), mindre bygningsvedligeholdelse, serviceopgaver (biler, pedel, rengøring, køkken), samt produktion og montage (brune opgaver). Planlægningen sker i et tæt samarbejde med øvrige aktivitetsmedarbejdere og pedellen.
Vi søger en medarbejder, der smiler med øjnene – er rolig og udstråler sikkerhed i en tillidsfuld relation. Vores tilgang er inspireret af filosofien Gentle teaching og Low Arousel, samt en struktureret pædagogik, hvor genkendelighed og forudsigelighed er nøgleord.
Målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller med særlige sociale problemer. Nogle af borgere har en dom.


Din profil:

 • Du er psykisk robust, og evner at bevare overblikket og roen.
 • Du kan arbejde struktureret og systematisk i en kompleks borgergruppe, i et tæt samarbejde med kollegaer og lederteam.
 • Du er en afslutter og arbejder i forlængelse af teamet.
 • Du levendegør aktivt medledelse i hverdagens mange gøremål, og følger de aftaler, der er omkring den enkelte borger.
 • Du er initiativrig, kan tage ansvar og har et positivt livssyn.
 • Du er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang til borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du er fagligt velfunderet, er velovervejet og reflekterende i forhold til egen praksis.
 • Du er tydelig i din formidling både mundtlig og skriftlig, samt i en direkte dialog

Arbejdstiden er primært i dagtimerne i hverdagene, men der skal beregnes med en ændret arbejdstid i forbindelse med koloni, festivaler, festdage, temadage o. Lign.
Erfaring med arbejdet med målgruppen er en fordel.

Løn og ansættelsesforhold: I henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: 14. april 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. april 2020


Yderligere oplysninger ved:
Ring gerne for supplerende oplysninger på hverdage ml kl. 10-14. Læg eventuel besked, så ringer vi tilbage.
Afdelingsleder Susanne Brochmann Hansen tlf. 40 27 94 70 eller leder Birte Kousted tlf. 40 10 75 04

Område Ørum er en del af Socialområdet Norddjurs Kommune. Vi er tværfagligt sammensat med ca. 60 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger som omfatter Nyvang stuen, Nyvang Dom, Nyvang aktiveringen, Nøddebo og bofællesskaberne Kornvænget og Åparken.
Vi anerkender forskellen - og sammen er vi stærke.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap & Psykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  14-04-2020

 • Kontaktperson

  Susanne Brochmann Hansen

 • Telefonnummer

  40 27 94 70