Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktikant til Norddjurs Kommunes digitaliseringsteam

Tilbage
Informationssikkerhed og databeskyttelse er blevet en af de vigtigste opgaver i samfundet. Borgere afgiver og virksomheder indhenter data som aldrig før, både bevidst og ubevidst.

I Norddjurs Kommune tager vi informationssikkerheden alvorligt, og søger nu en universitetsstuderende som interesserer sig for emnet – og desuden det kommunale arbejde.

Som praktikant vil du være en del af Norddjurs Kommunes digitaliseringsteam, som bl.a. huser kommunens databeskyttelsesrådgiver/informationssikkerhedskoordinator.

Du vil komme ud i hele organisationen, da informationssikkerhed dækker alle kommunens områder.

I dit daglige virke vil du have kontor i Jyllands østligste by, Grenaa, og arbejde tæt sammen med DPO'en og informationssikkerhedskoordinatoren, som både arbejder med udbredelsen af informationssikkerhedskulturen i kommunen, og foretager interne kontroller samt evalueringer.

Grundet Norddjurs Kommunes organisering af informationssikkerhedsarbejdet, vil du få en rolle, hvor du kommer tæt på alle arbejdsopgaverne – og har mulighed for at få større ansvar ift. opgaverne. Med andre ord, får du rig erfaring med en mindre kommunes arbejdsgange.

I din praktik vil du desuden få et solidt kendskab til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og -loven samt ISO 27001-kravstandarden. Kompetencer du uden tvivl vil kunne omsætte på arbejdsmarkedet eller i et forskningsmiljø.

Et udpluk af opgaver inden for ovenstående tema:
 • Research, herunder kvantitative og kvalitative undersøgelser af Norddjurs Kommune

 • Generelt bistå i koordineringen af informationssikkerheds- og databeskyttelsesopgaver, herunder diverse ad-hoc opgaver


 • Udarbejde undervisningsmateriale og afholdelse af oplæg

 • Deltage i planlægningen og tilrettelæggelsen af awarenesskampagner for Norddjurs Kommune

 • Være med til at udmønte informationssikkerhedspolitikken i kommunen, herunder også udmøntning af et årshjul for kontroller af politikken samt GDPR

 • Deltage aktivt i organisationens udbredelse af informationssikkerhedskultur, herunder på baggrund af din teoretiske viden

 • Indgå i tværkommunale netværk vedr. informationssikkerhed
Alt afhængig af din uddannelsesbaggrund, vil du også blive tovholder på en akademisk opgave, der får dit særlige præg.

Vi forventer, at du har flg. kompetencer og interesser:
 • Er kandidatstuderende med enten en samfundsvidenskabelig eller humanistisk baggrund

 • En interesse for informationssikkerhed og databeskyttelse er ikke et krav, men det vil vægtes positivt

 • En viden om IT-systemer (ikke teknisk viden) er ikke et krav, men det vil også vægtes positivt

 • Har interesse for at begå dig i en kommunal sammenhæng

Spørgsmål

Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til digitaliseringsteamets leder Kaare Christensen på tlf.: 89 59 18 17 eller DPO & informationssikkerhedskoordinator Alexander Vesselbo på tlf.: 89 59 15 30.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og eventuelle referencer på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfristen er 17. april 2020.

Samtaler afholdes i uge 18.Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-04-2020

 • Kontaktperson

  Kaare Christensen

 • Telefonnummer

  89 59 18 17