Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Børne- og Ungecentret Norddjurs søger Omsorgsmedhjælpere, til stilling som vågen nattevagt - på 37 timer ugentligt.

Tilbage

De to stillinger er tilknyttet Børnecentret, Kernehuset & Ungecentret, Plus2. Opstart hurtigst muligt.

Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)

Er et fleksibelt døgn og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge, som ved indskrivningstidspunktet ikke er over 18 år. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed.


Kerneopgaven

Vores daglige arbejde med børn og unge indebærer behandlings- og omsorgsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børnene og de unge i et miljø, der giver mulighed for en personlig og social udvikling.
Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med børn og unges venskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og ungemiljøer.

Nattevagtsstillingen på Ungecentret, Plus2. Målgruppen er unge i alderen 13-18 år, med mulighed for forlængelse i efterværn, indtil udgangen af det 23. år.
Stillingen på Børnecentret, Kernehuset, er en af vores døgnafdelinger på Børnecentret. Målgruppen er børn og unge i alderen 0 - 18 år.
Som nattevagt indgår du som en del af det samlede team og deltager i diverse uddannelses, udviklings- og sparringssammenhænge. Opgaveløsningen som vågen nattevagt indebærer både direkte indsatser i samspillet med børn og unge, dokumentationsopgaver og andre opgaver af praktisk karakter.

Vi har brug for en Nattevagt:

 • Der bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker ved implementering ved nye tiltag, metodeudvikling, samt tager ansvar for at faglighed vedligeholdes og udvikles.
 • Der har et udviklingsorienteret syn på børn og unge, har metalliseringsevne og bidrager til at børn og unge får medinddragelse og mulighed for at udtrykke drømme, ønsker og ideer.
 • Der skaber samarbejdsrelationer til børn, unge, pårørende samt fokus på at vidensdele med kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere internt og eksternt, med henblik på at skabe gennemsigtighed, helhed og sammenhæng for børn og unge.
 • Der er parat til at udfylde en rolle i teamet, som har en vigtig funktion for øvrige medarbejderes arbejde, samt for institutionens unge.
 • Der formår at betragte praktiske arbejdsfunktioner som værdifulde i forhold til institutionens samlede løsning af kerneopgaven.
 • Der har kørekort og ikke er bange for at bruge det.

Vi gør opmærksom på, at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament og tilgange fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd, hvor der lægges vægt på konfliktnedtrappende adfærd.


Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med dygtige, fleksible og engagerede kolleger.
 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i afdelingernes team og samarbejde med øvrige afdelinger og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kollegial sparring.
 • Intern og ekstern Supervision.

Arbejdstiderne er fortrinsvis i natte,- og morgentimerne og der må forventes arbejde, i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.


Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.

Oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

Ansøgningsfrist d. 27. januar 2020.
Samtaler afholdes d. 29. januar 2020.Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  27-01-2020

 • Kontaktperson

  Martin Harnisch

 • Telefonnummer

  20 43 10 33