Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Udviklingskonsulent til kommunaldirektørens sekretariat

Tilbage

Kommunaldirektørens sekretariat søger en erfaren udviklingskonsulent til udviklingsopgaver og betjening af den administrative og politiske ledelse i kommunen. Sekretariatet er en del af et samlet stabsområde og betjener borgmester, kommunaldirektør og øvrig direktion, samt kommunalbestyrelse og økonomiudvalg på en lang række områder. Sekretariatet er indeholder central jura, central kommunikation, sekretariatsbetjening af borgmester og kommunaldirektør, bæredygtig udvikling samt HR/arbejdsmiljø.


Om opgaverne
Opgaverne som du skal varetage i stillingen omfatter blandt andet:

 • Ledelsesbetjening af kommunaldirektør og direktion
 • Udarbejdelse af notater, analyser og beslutningsoplæg til borgmester og kommunaldirektør
 • Beskrivelser af sager til politisk behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse
 • Projektledelse af centrale strategiske emner, herunder aktuelle politisk vedtagne fokusområder som bæredygtighed og partnerskaber
 • Sparring omkring processer, sagsforløb, inddragelse af aktører, planlægning mv. 
 • Diverse løbende opgaver i øvrigt

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 sat fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Derudover er der en bred udviklingsdagsorden for hele kommunen, understøttet af en ny plan- og udviklingsstrategi. Arbejdet med de strategiske dagsordener forudsætter en tværgående indsats i organisationen og samspil med relevante aktører på mange niveauer. Disse dagsordener vil være en central kontekst som du vil skulle arbejde ind i.

Om dig og dine kompetencer
Det er vigtigt, at du har erfaring med og flair for at arbejde i en politisk styret organisation, har analytisk sans, samt evnen til at kommunikere klart og enkelt – især på skrift. Du formår at arbejde selvstændigt, samtidigt med at du har en samarbejdende og inddragende tilgang, der sikrer en bred involvering af ledelse, hovedudvalg, kollegaer samt relevante fagpersoner i opgaveløsningen.

I stillingen er det nødvendigt hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og overskue komplekse sammenhænge, her bruger du din erfaring og din faglige ballast. Du får energi af at arbejde i en hverdag med fokus på agil opgaveløsning, løbende sparring og samarbejde med topledelsen og til tider korte aftræk. Optimalt har du har desuden erfaring med politisk interessevaretagelse.

Du har organisatorisk forståelse og kan navigere i krydsfeltet mellem forskellige aktører, interesser og hensyn. Det betyder at du evner at skabe resultater på tværs af organisationen gennem inddragelse af relevante fagligheder og kompetencer i andre sekretariater og forvaltninger.

Du trives med både mindre opgaver med korte deadlines, og større sager og projekter med længere tidsperspektiv. Eksempler på dette kan være udmøntning af politiske beslutninger, rådgivning af direktionen og bidrage til udviklingen af kommunens chefforum.

Uddannelsesmæssigt forestiller vi os, at du har en samfundsvidenskabelig baggrund eller tilsvarende. Erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation og erfaring med samspil og betjening af topledelse er en fordel. 

Vi tilbyder

 • En stilling tæt på den politiske og administrative topledelse i kommunen
 • Høj grad af ansvar i opgaveløsningen 
 • Faglige udfordringer i et agilt og travlt miljø
 • Gode kollegaer i en seriøs men uhøjtidelig kultur
 • Flekstid, mobiltelefon og kantineordning
 • Løn efter gældende overenskomst. 

Tiltrædelse den 1. april 2020.

Læs mere om Norddjurs Kommune på www.norddjurs.dk. Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  14-02-2020

 • Kontaktperson

  Thøger Terp

 • Telefonnummer

  51 46 90 21