Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Område Grenaa, Dagtilbudsområdet 0-6 år, Norddjurs Kommune søger to dagplejepædagoger pr. 1. marts 2020

Tilbage

Vi er et stort dagtilbudsområde med 7 daginstitutioner og 68 dagplejere.
Ledelsen består af en områdeleder og tre afdelingsledere. Dagplejepædagogerne kommer til at udgøre et team på 4 og indgår i et tæt samarbejde med ledelsen.

I Område Grenaa arbejder vi ud fra Norddjurs Kommunes kerneopgave for dagtilbud som lyder Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet.
Vi har en vision om, at udvikle robuste børn, der har mod på livets udfordringer.
Børnene skal møde et stimulerende miljø, som tilgodeser deres udvikling bedst muligt.
De skal støttes og udfordres således, at de sendes videre i livet med stor livsduelighed.
Alle børn skal føle sig trygge og inkluderet i et fællesskab.

Dagplejen i Område Grenaa skal være et attraktivt tilbud med høj kvalitet. Dagplejepædagogikken skal konstant udvikles, fordi vi ved, at de første leveår har afgørende betydning i barnets liv. Vi skal derfor være dygtige til at skabe gode læringsmiljøer for de små børn og have fokus på den tidlige indsats.

Vi søger to dagplejepædagoger, begge stillinger er på 30 timer om ugen.


Opgaver

 • Føre tilsyn i de enkelte dagplejehjem
 • Være i dialog med den enkelte dagplejer omkring hver enkelt barns trivsel
 • Bidrage til at sikre pædagogiske læringsmiljøer, både i dagplejehjem og i legestuer
 • Yde sparring og vejledning i samarbejdet med dagplejere og forældre
 • Samarbejde tværfagligt med PPR, sundhedsplejersker, inklusionsteam m.v.
 • Bidrage til implementering af indsatsområder i Norddjurs Kommune


Vi forventer at du:

 • Har en pædagogisk uddannelse og gerne en efteruddannelse
 • Har erfaring og viden inden for 0-3 års området
 • Har lysten til at arbejde i et team
 • Har gode kommunikative kompetencer og evner indenfor IT
 • Har energi og nysgerrighed på at udvikle dagplejeområdet
 • Kan arbejde selvstændigt og systematisk med dine opgaver, men også dele ud i teamet
 • Har fokus på og værner om kvalitet for børn og forældre
 • Har gode evner omkring forældresamarbejde
 • Er fleksibel og har egen bil


Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med en alsidig hverdag
 • En organisation der udvikler sig og tænker innovativt
 • En fantastisk dagplejegruppe, som brænder for deres job
 • Et job, hvor du bliver en del af et engageret team, og får stor frihed og indflydelse på både form og indhold i dit arbejdsliv


Ansøgningsfrist: søndag den 19. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. januar 2020.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dagplejen på 89 59 30 83 til og med den 23. december 2019 og igen fra den 2. januar 2020.Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  19-01-2020

 • Kontaktperson

  Dagplejen

 • Telefonnummer

  89 59 30 83