Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Dedikeret og visionær distriktsleder søges til Børneby Midt

Tilbage
Er du en anerkendende og inspirerende leder, der kan stå i spidsen for at samle og udvikle Børneby Midt? Er du en tydelig og rammesættende leder, der kan bringe medarbejdernes og afdelingsledernes kompetencer i spil og skabe gode vilkår for det daglige arbejde og det gode arbejdsmiljø? Kan du bidrage til den fortsatte udvikling af det gode børneliv i området? Så er det dig vi har brug for som ny distriktsleder til Børneby Midt.

I Norddjurs Kommune arbejder vi med udgangspunkt i den systemiske tilgang og vægter stærke læringsmiljøer og fællesskaber højt. Du bliver en del af et stærkt, fagligt fællesskab, hvor vi arbejder for at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, udvikles og tør livet. Vores værdigrundlag er tillid, åbenhed, dialog og ligeværdighed styret af sund fornuft og prøvehandlinger.

Børneby Midt er en ny organisation, der består af ca. 500 børn og 120 medarbejdere fordelt på to skoleafdelinger fra 0.-6. klasse i henholdsvis Glesborg og Ørum, SFO ved hver skoleafdeling, 4 dagtilbud, 1 specialklasse og 12 dagplejere. Som distriktsleder bliver du leder for et team bestående af 3-4 afdelingsledere, der har den daglige ledelse tæt på kerneopgaven. Du får ansvaret for at Børneby Midt også fremadrettet har en tydelig, strategisk retning, der er i tråd med Norddjurs Kommunes visioner og strategier på området. Du har desuden det overordnede faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar.

Du fungerer som aftaleholder, refererer til skole- og dagtilbudschefen og indgår i et lederforum på tværs af det kommunale skole- og dagtilbudsområdet bestående af 10 aftaleholdere samt skole- og dagtilbudschefen.

Vi søger en leder, der kan lide spændingsfeltet mellem på den ene side at lede i det strategiske felt sammen med de andre aftaleholdere, og på den anden side at lede og udvikle Børneby Midt sammen med bestyrelsen, afdelingslederne og medarbejderne. Du har fokus på samskabende processer, så ledere, medarbejdere og forældre kan se, hvor I skal hen og inddrages i, hvordan det skal lykkes.


Hvad er opgaverne?

Vi forventer at du har fokus på følgende opgaver:
 • Sikre et godt arbejdsmiljø i børnebyen og et godt samarbejde i det lokale MED-udvalg
 • Udviklingen af forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejdet gennem dialog og nytænkning
 • Fortløbende udvikling af de faglige kompetencer hos medarbejderne
 • Bidrage til at videreudvikle og styrke det tværfaglige samarbejde omkring børnene og deres familier i et tæt samspil med afdelingen for Trivsel og Læring, sundhedsplejen, Familieafdelingen samt områdets foreningsliv.
 • Bidrage til opbygningen af professionelle læringsfællesskaber internt i børnebyen og på tværs af Skole-og dagtilbudsområdet
 • Sikre børnebyens fortsatte stærke fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • Samle og udvikle børnebyen gennem samskabende processer


Din profil

 • Du arbejder struktureret og vægter planlægning højt
 • Du skaber resultater gennem inddragende og gennemsigtige processer
 • Du er en stærk og tydelig kommunikator – både i tale og på skrift
 • Du kan agere i det politiske felt
 • Du skaber forståelse og sammenhængskraft såvel indadtil som udadtil omkring udviklingen af området
 • Du kan lede gennem ledere og vægter teamledelse højt
 • Du arbejder ud fra en systemisk anerkendende og tillidsbaseret tilgang
 • Du er en synlig leder, der er lyttende, besidder empati og har stærke relationelle kompetencer


Din erfaringsmæssige baggrund

 • Du har erfaring med budgetlægning og økonomiopfølgning
 • Du har gode resultater som leder og erfaring med dagtilbuds- og/eller skoleområdet
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har en pædagogisk eller skolemæssig uddannelsesbaggrund


Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag skal være indsendt via Emply senest den 2. januar 2020.
Første samtalerunde forventes afholdt den 16. januar og anden samtale den 23. januar. Der vil blive gennemført en personlighedstest imellem de to samtaler.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen på tlf. 42 72 92 19. Du er også velkommen til at besøge børnebyen. Dette aftales nærmere ved at kontakte afdelingsleder Christian Sloth på tlf. 2091-1790 eller afdelingsleder Rikke Steffensen på tlf. 23 45 94 97.Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  02-01-2020

 • Kontaktperson

  Lene Mehlsen Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 30 29