Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Kombinationsstilling - Udekørende sygeplejerske med speciale i KOL

Tilbage

Brænder du for at medvirke til at styrke vores tværfaglige indsats til borgere med KOL?
Giver det energi og arbejdsglæde at medvirke til udvikling af samarbejdet mellem den kommunale sygepleje, praktiserende læger og borgere?
OG
Vil du være kollega til vores erfarne sygeplejefaglige specialist i KOL?


I Norddjurs kommune er vi i gang med at implementere det reviderede nationale forløbsprogram for KOL. I den forbindelse har vi i 2018 etableret en specialefunktion på KOL-området.
Nu søger vi endnu en sygeplejerske, der har lyst til at understøtte og udvikle kommunens indsats til borgere med KOL.

Vi søger en sygeplejerske, der har mindst to års klinisk erfaring indenfor et eller flere medicinske specialer. Du må meget gerne have erfaring med observation, udredning, behandling, rehabilitering samt palliation til borgere med KOL.

Hvis du ikke har en specialuddannelse i KOL, forventer vi, at du lyst til at få det og i den forbindelse gennemføre en sundhedsfaglig diplomuddannelse (60 ECTS) efter ansættelsen.

Stillingen som udekørende sygeplejerske med speciale i KOL er på 30-37 timer pr uge, hvoraf de 16 timer anvendes til specialefunktionen. Stillingen vil være personalemæssigt forankret enten hos lederen af hjemmesygeplejen i Grenå eller hos lederen af hjemmesygeplejen i Allingåbro – alt efter ansøgerens ønske. Den faglige ledelse af specialeområdet varetages af souschefen for Sundheds- og Omsorgsområdet.


Formål med funktionen som kommunal specialesygeplejersker indenfor KOL

Som specialeansvarlig skal du være med til at understøtte, at vores borgere får et relevant sundhedsfagligt tilbud, der lever op til det nationale forløbsprogram for borgere med KOL.

Indsatserne skal være med til:

 • at øge borgernes livskvalitet
 • at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.


Dette gøres ved:

 • at videreudvikle organisationens faglige kompetencer indenfor KOL.
 • at videreudvikle det gode samarbejde med de praktiserende læger, og andre relevante samarbejdspartnere.
 • at understøtte borgerens egen mestringsevne til at håndtere sit liv med KOL, i tæt samarbejde med bl.a. vores Sundhedsskole og den kommunale sygepleje.
 • at undervise og formidle viden om KOL, til både borger, pårørende, samarbejdspartnere eksternt og internt i organisationen.


Aktuelt er vi bl.a. i gang med at gennemføre en opkvalificering af de sundhedsfaglige basiskompetencer på KOL-området. Dette kompetenceløft gives fagopdelt til alle vores social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

I sensommeren 2020 skal vi i gang med at udrulle et tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Tele-KOL).


Vi søger en person, der

 • Vil levere sygepleje og rådgivning af høj faglig kvalitet.
 • Kan være inspirerende og er god til at skabe relationer.
 • Har fokus på borgernes ressourcer og har en rehabiliterende tilgang i relation til samarbejdet med borgerne.
 • Er god til at formidle såvel mundtligt som skriftligt.
 • Er god til at samarbejde tværfagligt og tværsektorielt.​​​​​​

Se i også Funktionsbeskrivelse for KOL-sygeplejerske


Vi tilbyder

 • Individuelt sammensat introduktionsprogram, med fast tilknyttet mentor.
 • Spændende afvekslende arbejde med stor selvstændighed.
 • Engagerede og ambitiøse kolleger.
 • ​​​​​​​En kollega, der har stor viden på området og brænder for at dele og udvikle denne viden med en ny kollega.


Løn er i henhold til overenskomst for kommunale sygeplejersker. Derudover gives et funktionstillæg for KOL-specialet jf. forhåndsaftale med DSR.

Vil du vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte
- Leder af hjemmesygeplejen i Allingåbro – Hanne Winterberg: 4080 6340
- Leder af hjemmesygeplejen i Grenå - Anette Hjelm: 2119 8372
- Souschef for Sundheds- og Omsorgsområdet – Anne Ahrensbach: 2939 9263

Arbejdstid
Stillingen er en kombinationsstilling på 30 - 37 timer pr uge, hvoraf specialefunktionen udgør 16 timer af den ugentlige arbejdstid. Resten af timerne arbejder du som almindelig udekørende sygeplejerske. Du er selv med til at planlægge din arbejdstid - sammen med din nærmeste leder. Stillingen indebærer arbejde hver 4. weekend.

Ansøgningsfrist mandag den 9. december 2019
Husk at skrive i din ansøgning om du har særlige ønsker med hensyn til, hvilken hjemmesygepleje du gerne vil være tilknyttet, samt hvilket timetal du ønsker.

Samtaler forventes afholdt mandag den 16. december 2019Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  09-12-2019

 • Kontaktperson

  Anne Ahrensbah c2939 9263

 • Telefonnummer

  29 39 92 63