Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Social og sundhedsassistenter til fast aftenvagt på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Tilbage
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenå er attraktive og moderne plejecentre. Her trives beboerne igennem den gode hverdag, hvor de er aktive i eget liv.

Vi søger 2 Social og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt med ansættelse senest 1. februar 2020

Plejecenter Violskrænten/Grønnegården er fordelt på 2 adresser og opdelt i 3 HUSE, med i alt 126 plejeboliger fordelt på 9 boenheder. Vi søger 2 engagerede og fagligt kompetente social og sundhedsassistenter til aftenvagt, 30 timer ugentligt, i HUS 2. Du vil blive tilknyttet en boenhed, men skal kunne se værdien i, at arbejde på tværs i hele huset så ressourcer og kompetencer bruges bedst muligt til gavn for borgerne. Den ene boenhed er specialafsnit for borgere med erhvervet senhjerneskade og/eller handicap.

Vi har fokus på udvikling af plejen ud fra en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i den enkelte borger. Du får ansvar for sygeplejefaglige opgaver, såsom pleje i forhold til grundlæggende behov, udførelse af kliniske opgaver, sundhedsfaglig dokumentation, medicinadministration, vejledning og sparring med kollegaer mv. Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet, hvorfor du vil blive kontaktperson for udvalgte beboere i den boenhed du tilknyttes.

Vi arbejder løbende med implementering af ny viden, retningslinjer og kvalitetsstandarder og patientsikkerhed. Lige nu er vores fokus især på den gode dokumentation og implementering af FSIII, sammenhæng mellem vagtlag, ligesom vi arbejder med demensvenlig udsmykning. Du får mulighed for at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, da vi har ansat både SSA, SSH, sygeplejersker og terapeuter, pædagoger samt ernæringsassistent. Derudover er vi uddannelsessted for både SSA, SSH elever og sygeplejestuderende.

Vi forventer derfor:
 • At du mestrer mundtlig og skriftlig kommunikation
 • At du er stabil og tager ansvar for dine opgaver.
 • At du kan arbejde tværfagligt med fokus på beboernes behov.
 • At du er aktivt videns søgende og reflekterende over egen og andres praksis.
 • At du kan arbejde ud fra bl.a. kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer / procedurer.
 • At du har gode IT færdigheder og erfaring med sygeplejefaglig dokumentation
 • At du efter delegering kan indgå i kompleks sygepleje.
 • At du har erfaring eller interesse indenfor rehabilitering, demens, palliation og neuropædagogik.
 • At du har et godt klinisk blik og dermed at du selvstændigt og sikkert kan varetage den grundlæggende sygepleje.
 • At du har interesse i at skabe et godt hverdagsliv i samarbejde med vores beboere og pårørende.
Vi tilbyder:
 • Engagerede og dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
 • Sparring i forhold til individuel karriereudvikling.
 • Målrettet undervisning og kompetenceudvikling for SSA.
 • Faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads, hvor der er plads til kreativitet og gode ideer
Ansøgningsfrist er den 12. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 17. december 2019. Vi glæder os til at høre fra dig!

For yderligere oplysninger om stillingerne kontakt afdelingsleder Line Kristensen (HUS 2) på tlf: 21 51 85 94 eller plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 30 56 43 88 mellem kl. 8 og kl. 15 på alle hverdage, eller besøg vores hjemmeside på www.Violskraenten.norddjurs.dkSend ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  12-12-2019

 • Kontaktperson

  Line Kristensen

 • Telefonnummer

  21 51 85 94