Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Social og sundhedsassistenter til Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Tilbage
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenå er attraktive og moderne plejecentre. Her trives beboerne igennem den gode hverdag, hvor de er aktive i eget liv.

Vi søger motiverede og kompetente social og sundhedsassistenter til faste stillinger med ansættelse senest 1. november 2019.

Plejecenter Violskrænten/Grønnegården er fordelt på 2 adresser og opdelt i 3 HUSE, med i alt 126 plejeboliger fordelt på 9 boenheder.

Vi er et plejecenter i konstant udvikling! Vi har aktuelt gode kollegaer, der har valgt at videreuddanne sig og derfor søger vi nye kollegaer!

Vi har fokus på udvikling af plejen ud fra en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i den enkelte borger. Du får ansvar for sygeplejefaglige opgaver, såsom planlægning af daglig pleje, udførelse af kliniske opgaver, sundhedsfaglig dokumentation, medicinadministration, vejledning og sparring med kollegaer mv. Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet, hvorfor du vil blive kontaktperson for udvalgte beboere i det team/HUS du tilknyttes.

Du kommer til at samarbejde med centersygeplejersker i forhold til den komplekse sygepleje. Plejecenter Violskrænten samarbejder med Lægefællesskabet, der kommer en gang ugentligt på plejecentret. Din opgave vil her bestå i at planlægge og gennemføre lægebesøg og varetage opfølgning med centersygeplejersker. Lægefællesskabet kommer desuden og underviser 4 gange om året.

Vi arbejder løbende med implementering af ny viden, retningslinjer og kvalitetsstandarder og patientsikkerhed. Du får mulighed for at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, da vi har ansat både SSA, SSH, sygeplejersker og terapeuter, pædagoger samt ernæringsassistent. Derudover er vi uddannelsessted for både SSA, SSH elever og sygeplejestuderende.

Vi forventer derfor:
 • At du mestrer mundtlig og skriftlig kommunikation
 • At du kan se muligheder frem for begrænsninger, er positiv og har et godt overblik
 • At du er fleksibel og har et godt humør
 • At du er stabil og tager ansvar for dine opgaver.
 • At du vil arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang.
 • At du kan arbejde tværfagligt med fokus på beboernes behov.
 • At du er aktivt videns søgende og reflekterende over egen og andres praksis.
 • At du kan arbejde ud fra bl.a. kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer / procedurer.
 • At du har gode IT færdigheder og erfaring med sygeplejefaglig dokumentation
 • At du efter delegering kan indgå i kompleks sygepleje.
 • At du har et godt klinisk blik og dermed at du selvstændigt og sikkert kan varetage den grundlæggende sygepleje.
 • At du har interesse i at skabe et godt hverdagsliv i samarbejde med vores beboere
Vi tilbyder:
 • Engagerede og dygtige kollegaer
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
 • Sparring i forhold til individuel karriereudvikling.
 • Målrettet undervisning og kompetenceudvikling for SSA.
 • Faglig og personlig udvikling individuelt og i det team og HUS du tilknyttes
 • En teambaseret arbejdsplads, hvor der er plads til kreativitet og gode ideer
Vi modtager ansøgninger og afholder samtaler løbende, men sidste frist er d. 15.9.2019. Vi ser gerne, at du i ansøgningen skriver om dine ønsker og muligheder i forhold til dag- eller aftenvagt, timetal og øvrige forhold, der har betydning for arbejdstidstilrettelæggelse. Vi glæder os til at høre fra dig!

For yderligere oplysninger om stillingerne kontakt afdelingsleder Line Kristensen (HUS 2) på tlf: 21 51 85 94 eller afdelingsleder Helle Schmidt Kjeldgaard (HUS 1 og 3) på tlf. 40 12 37 93, eller plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 30 56 43 88 mellem kl.8 og kl. 15 på alle hverdage, eller besøg vores hjemmeside på www.Violskraenten.norddjurs.dk

Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  15-09-2019

 • Kontaktperson

  Line Kristensen

 • Telefonnummer

  21 51 85 94