Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Afdelingsleder med sygeplejefaglig uddannelse til Socialpsykiatri Norddjurs

Tilbage
Socialpsykiatri Norddjurs er en sammensat organisation med et bredt og varieret tilbud af socialt arbejde med sindslidende og senhjerneskadede, rusmiddelbehandling og er samtidigt praktiksted for elever/studerende på fagområdet. Organisationens tilbud er spredt ud over hele Norddjurs kommune, og det er en ledelsesmæssig udfordring at skabe sammenhæng og en fællesfaglig platform.

I vores organisering af socialområdet i Norddjurs kommune indgår de enkelte tilbud og ledere i et tæt samarbejde på tværs af tilbuddene i opgaveløsningen. Det betyder at ledere og medarbejdere også - når opgaven kræver det - arbejder udover eget tilbud.

Ledelsesopgaven:
Som afdelingsleder indgår du i et ledelsesteam med aftaleholder og den anden afdelingsleder. Afdelingslederne har ansvaret for den daglige ledelse af tilbuddene. Du har endvidere ansvar for at organisationen lever op til kravene på det sundhedsfaglige område, retningslinjer, medicin m.v.
Som afdelingsleder gives du god mulighed til at forme dit eget ledelsesrum.

Socialpsykiatri Norddjurs løser udfordrende og spændende opgaver på vegne af kommunen, og du har ansvar for ledelsesmæssigt at udvikle de enkelte tilbud – både fagligt og organisatorisk. Vi er en organisation med mange fagprojekter og stort medarbejderengagement. Vi kan godt li' at gå foran i den faglige udvikling!

På socialområdet bruger vi KMD Nexus som dokumentations- og planlægningsværktøj i borgersager, og det vil være en naturlig ledelsesopgave at understøtte processen i det daglige.

Din ledelsesprofil:
Du er en person med uddannelse og autorisation som sygeplejerske. Det er ønskelig at du har lederuddannelse og -erfaring, men vi giver plads til ledelsestalenter med energi og lyst til ledelse.

Det er derudover ønskeligt med erfaring fra et eller flere af vores fagområder; socialpsykiatri, rusmiddelbehandling, senhjerneskade og socialt udsatte.

Du har en ledelsesstil som er værdibaseret, og du tilslutter dig Norddjurs kommunes værdier; Dialog, Åbenhed og Ligeværd med sund fornuft og prøvehandlinger. Du har samarbejdsvilje og evne til at på den ene side udøve situationsbestemt ledelse i en til tider hektisk dagligdag, og på den anden side skabe overblik og identificere nye mål for de enkelte tilbud.

Du er medarbejdernes nærmeste leder, og de ønsker sig en leder der er anerkendende og har tillid til medarbejderne. Du understøtter selvledelse og er sparringspartner i det daglige. Du er visionær og samtidigt tydelig i din ledelsesform.

Humor er ingen hindring.

Socialpsykiatri Norddjurs består af følgende tilbud:
Socialpsykiatrisk bostøtte efter Lov om social service, 85:
 • Socialt udsatte-team: særlig bostøtte til socialt udsatte borgere
 • Bostøtte i eget hjem til borgere i kommunen
 • Bostøtten i Glesborg: bostøtte i bofællesskab til 16 borgere, samt ekstern bostøtte
 • Dolmer Have: intensiveret bostøtte i døgntilbud til 20 borgere, samt to 107- boliger
Socialpsykiatriens aktitivitet og udviklingstilbud – Lov om social service 104:
 • Aktivitets- og udviklingscenter i Auning og Grenå
Rusmiddelbehandling:
 • UngRus - Rusmiddelbehandling til unge under 18 år
 • Rusmiddelcenter Norddjurs – Lov om social service 101 og sundhedslovens 141
Erhvervet hjerneskade - Lov om social service, 85:
 • Neuropædagogisk team: bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade
Ledsagerordning: Lov om social service 97 og 81:
 • Ca 10 ledsagere udfører ledsagelse efter 81
 • Ca 90 ledsagere udfører ledsagelse efter 97
Udover de faste tilbud er organisationen projektorienteret virksomhed, og aktuelt har vi
flere projekter af social- og sundhedsfaglig karakter kørende.

Organisationen tæller ca 75 ansatte (+ ca 100 handicapledsagere) som leverer sociale tilbud til ca 400 borgere.

For yderligere information om Norddjurs Kommune henvises til hjemmesiden norddjurs.dk

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse om stillingen kan rettes til leder af Socialpsykiatri Norddjurs, Jan Hoel, på
tlf: 25 39 53 74.

Ansøgningsfrist: 31. august 2019.
Samtaler forventes afholdt 16. september, og evt 2. samtale 20. september.

Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  31-08-2019

 • Kontaktperson

  Jan Hoel

 • Telefonnummer

  25 39 53 74