Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Sygeplejerske til senhjerneskade afsnit – er det noget for dig?

Tilbage
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenå er et attraktivt og moderne plejecenter. Her trives beboerne igennem den gode hverdag, hvor de er aktive i eget liv.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er et stort og veletableret plejecenter, på 2 adresser lige over for hinanden og beliggende i Grenaa midtby. Vi har 126 beboere fordelt på 3 huse, kaldet Hus 1, Hus 2 og Hus 3. Boenhed D er beliggende i Hus 2. Vi søger en lærings- og udviklingsorienteret sygeplejerske til vores særlige boenhed for sen-hjerneskadede og handicappede borgere pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

Stillingen som sygeplejerske er på 32 - 37 timer i dagvagt, med weekendvagt hver 3. weekend.

Boenhed D har plads til 14 beboere, der alle har komplekse sundhedsfaglige problemstillinger som følge af senhjerneskader og handicap. Der er i boenheden tilknyttet dybt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag sætter borgeren i centrum ud fra en rehabiliterende tilgang til plejen.

Vi ønsker os en kollega der vil;

Udføre sygepleje i dagligdagen, igennem deltagelse i grundlæggende, kompleks og akut sygepleje. Du skal varetage og få ansvar for den sygeplejefaglige dokumentation i nexus / FS III, så den lever op til retningslinjerne. Du skal kunne praktisere en neuropædagogisk tilgang til beboerne og brænde for målgruppen. Derudover skal du være åben for udførelse af sygepleje i de øvrige boenheder på tværs af husene, da vi er sammen om at løse kerneopgaven på plejecentret.

Formidle sygeplejen, så faglige viden formidles til både borgere, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere. Boenheden er uddannelsessted for både sygeplejestuderende og SOSU-elever. Du vil derfor skulle fungere som daglig vejleder for både SOSU-elever og sygeplejestuderende i boenheden. Dette sker i samarbejde med kollegaer og øvrige vejledere på plejecenteret, samt i samarbejde med eksterne klinisk vejledere og uddannelseskoordinator i Sundhed og omsorg.
Derfor vægter vi at du kan anvende relevante pædagogiske metoder, sundhedsfaglige termer og begreber og at du kan undervise og give individuel vejledning og sparring til både borgere, pårørende og kollegaer. Det er derfor også vigtigt at du mestrer både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Udvikle sygeplejen, da vi i boenheden løbende tilstræber at tilpasse vores arbejdsgange til beboernes behov. Derfor ønsker vi at du har kompetencer indenfor evidensbaseret sygepleje, kvalitetsudvikling og inddragelse af velfærdsteknologi. Vi arbejder også målrettet med patientsikkerhed og læring som følge af utilsigtede hændelser.

Lede sygeplejen, idet du dagligt forventes at skulle planlægge og koordinere de sygeplejefaglige indsatser. Du skal derfor være indstillet på at indgå i et tværprofessionelt samarbejde og skulle uddelegere indsatser og sikre opfølgning.

I boenheden arbejder vi ud fra kontaktpersonprincippet, hvorfor du vil blive kontaktperson for udvalgte beboere i teamet. Du forventes derfor at kunne indgå i den daglige pleje, for på den måde, at kunne identificere og handle på sundhedsfaglige problemstillinger. Ikke akutte problemstillinger og mere langsigtede mål for plejen forventes det, at du kan holde overblik over og samarbejde med dine kollegaer om på beboerkonferencer hver 3. uge.
Vi arbejder løbende med implementering af eks. retningslinjer og kvalitetsstandarder. I 2019 har vores fokus eks. været på implementering af FSIII, det gode måltid og på at skabe en rehabiliteringskultur. Vi arbejder løbende på implementering af E-læring og inddragelse af praktiske procedurer i sygeplejen.
Du får rig mulighed for at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, da vi har ansat både SSA, SSH, sygeplejersker og terapeuter, pædagoger samt ernæringsassistent. Vi har tilknyttet plejecenterlæger, der kommer en gang ugentligt til borgerne og som derudover afholder praksisnær undervisning med personalet 4 gange årligt. Derudover kommer omsorgstandpleje, bostøtte, talepædagog og fysioterapeuter i boenheden.
Sidder du nu og tænker, det lyder spændende, men jeg mangler lige..for at matche det hele, så fortvivl ikke! Vi tilbyder nemlig;
 • Tilbud om vejledning i forhold til karriereudvikling, herunder mulighed for klinisk vejlederuddannelse, hvis ikke du allerede har den.
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
 • Tæt sparring med øvrige centersygeplejersker og ledelse.
Så sende os en ansøgning, vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist er d. 15.7.2019 og samtaler forventes afholdt d. 25.7.2019.Løn i henhold til overenskomst. Der er forhåndsaftale for evt. klinisk vejlederuddannelse.

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt afdelingsleder Line Kristensen på tlf: 21 51 85 94 mellem kl.8 og kl. 15 på alle hverdage, (ferie uge 26 og 27) eller besøg vores hjemmeside på www.Violskraenten.norddjurs.dk


Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  15-07-2019

 • Kontaktperson

  Line Kristensen

 • Telefonnummer

  21518594