Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Økonomichef til Norddjurs Kommune

Tilbage
Er du økonomifaglig stærk på det strategiske og operationelle niveau? Har du ledererfaring – gerne fra kerneområderne omkring kommunal budget, økonomistyring og regnskab? Brænder du for at bruge dine stærke faglige kompetencer i udvikling af økonomi med fokus på de faglige metoder især for budgetlægning og budgetopfølgning? Og er du kendetegnet ved at være kommunikativt stærk i forhold til at forenkle fagligt stof med pondus i den enkelte situation og præcist i skriftlige præsentationer? Er du tillidsvækkende, troværdig og relationsskabende i forhold til at indgå i tværgående samarbejde på tværs af alle dele af organisationen og i samspil med det politiske niveau? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du måske vores nye økonomichef i Norddjurs Kommune.

Baggrund
Norddjurs Kommune søger en økonomichef til at stå i spidsen for vores økonomifunktion og med et særligt fokus på budgetlægning og økonomistyring. Du vil blive en del af Staben, som er en del af en nyetableret forvaltning – Fællesforvaltningen.

På baggrund af de seneste to års arbejde står kommunen på et stærkere fundament for at sætte en ny retning for udviklingen af kommunen. Der er over det seneste halve år gennemført en organisationsændring med et særligt fokus på en gennemsigtig og professionel økonomistyring, der sikrer balance og råderum for fremtidige beslutninger. Som økonomichef vil du få en tæt relation til kommunaldirektøren, der fortsat har økonomistyring som særskilt fokuspunkt. Økonomichefen er med i kommunens chefforum og deltager i direktionsmøder vedrørende økonomiske anliggender, økonomiudvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder.

Stabens formål er koncernrettede med hensyn til at understøtte den samlede kommunale organisation samtidig med at kvalitetssikring og controllerfunktioner også er vigtige formål. Man indgår i en tæt relation og samspil inden for Stabens områder, herunder også med kommunaldirektørens sekretariat.

Som økonomichef i Norddjurs Kommune, er det derfor vigtigt, at du er faglig stærk kombineret med en udadvendt, tillidsvækkende og troværdig profil, hvor det falder dig naturligt at skabe relationer og netværk til gavn for udviklingen af vores økonomistyring.

Ledelsesopgaven
Som økonomichef i Staben vil du referere til stabschefen. Du bliver ansvarlig for de klassiske økonomifunktioner i kommunen, hvor budget og økonomistyring vil være prioriteret. Desuden omfatter det også regnskab, finans og bogholderi. Dertil kommer løn, dataanalyse, opkrævning, udbud og indkøb.
Organisatorisk omfatter økonomichefens portefølje to afdelinger med i alt 37 medarbejdere:
 • Budget, regnskab og analyse. Der er tale om en central økonomifunktion, hvor faglighed og dialog kombineret med samarbejdsaftaler er et væsentligt omdrejningspunkt for samarbejdet mellem økonomifunktionen og fagforvaltninger.
 • Løn, opkrævning, bogholderi og indkøb, hvor hverdagen er kendetegnet af en bred berøringsflade ud i organisationen.
Hver afdeling har en afdelingsleder, som bærer opgaven omkring personaleledelse og planlægning af de daglige opgaver.

Norddjurs Kommune har været økonomisk udfordret i 2018 og i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Der blev i den forbindelse igangsat en række politiske og økonomiske initiativer på alle serviceområder og i hele organisationen. Kommunens økonomi er i bedring, og de væsentligste udfordringer er nu at fastholde et stærkt fokus på en sikker og professionel økonomistyring.

Som økonomichef vil du være med ved bordet, når udfordringerne skal løses. Du vil få en nøglerolle i budgetforhandlinger i tæt dialog med kommunaldirektør, borgmester, politikere og direktionen. Det er derfor vigtigt, at du har bred erfaring og stærke faglige kompetencer til at kunne understøtte og udfordre økonomien på en fast og respektfuld måde, og sikre et solidt økonomfagligt input til løsninger i budgetlægningen og i den løbende budgetopfølgning.

Vi forventer en økonomichef, der kan fastholde udvikling af de faglige metoder for professionel økonomistyring, og at du vil udføre og følge op på den handleplan som kommunalbestyrelsen besluttede ved indgangen til 2019, og som i hovedtræk omhandler følgende 3 hovedtemaer:
 • Kompetence og metodeudvikling
 • Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
 • Samspil mellem administrationen og det politiske niveau
Herudover skal økonomichefen overordnet set stå i spidsen for at budgetmæssige og økonomiske forhold formidles på en let og tilgængelig måde for politikere, fagområderne og andre i og udenfor organisationen. Vi garanterer en meget alsidig hverdag, hvor der vil være et bredt spektrum af opgaver, samarbejdsrelationer og fokus på, at vi gør hinanden gode på tværs i organisationen.

Vores kommende økonomichef besidder evnen til at skabe gode relationer til personalet og kan skabe motivation, gejst og arbejdsglæde i afdelingens arbejde.

Du kan læse mere om kommunens nye organisation her: Færre og mere homogene forvaltninger og om KL analyse og handleplan her: Sag nr. 17 på kommunalbestyrelsens møde 11. december 2018 og Handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte stabschef Kim Bruun Nielsen på tlf.: 23 74 49 84.

Ansættelsesforløb
14. juni: 1. samtale
Uge 25: Samtale med kommunaldirektør og stabschef
25. juni: 2. samtale

Vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker på overenskomstvilkår og i henhold til Aftale om aflønning af chefer i den kommunale forvaltning med et årligt lønniveau på 732.000 kr. årligt plus pension.
Ansøgningsfristen er 6. juni 2019 og forventet tiltrædelse er 1. august 2019.


Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  06-06-2019

 • Kontaktperson

  Kim Bruun Nielsen

 • Telefonnummer

  23 74 49 84