Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Relationsorienteret afdelingsleder til Socialpsykiatri Norddjurs

Tilbage
På Socialområdet i Norddjurs kommune har vi samlet socialpsykiatri, rusmiddelbehandling og neuropædagogisk bostøtte i et ledelsesområde. De mange opgaver kræver stor ledelseskraft og stærke fagkompetencer. Vi søger derfor en sygeplejeruddannet afdelingsleder til at sikre bredest muligt.

Der er ca 150 ansatte i området der leverer sociale tilbud til ca 400 borgere.

Socialpsykiatri Norddjurs består af følgende tilbud:
Socialpsykiatrisk bostøtte efter Lov om social service, 85:
 • Dolmer Have: intensiveret bostøtte i døgntilbud til 20 borgere, samt to midlertidige boliger
 • Bostøtten i Glesborg: bostøtte i bofællesskab til 16 borgere, samt ekstern bostøtte
 • Bostøtte i eget hjem til borgere i kommunen
 • Socialt udsatte-team: særlig bostøtte til socialt udsatte borgere
Socialpsykiatriens aktitivitet og udviklingstilbud – Lov om social service 104:
 • Aktivitets- og udviklingscenter i Auning og Grenå
Rusmiddelbehandling:
 • Rusmiddelcenter Norddjurs – Lov om social service 101 og sundhedslovens 141
 • UngRus - Rusmiddelbehandling til unge under 18 år
Senhjerneskadeindsats Lov om social service, 85:
 • Neuropædagogisk team: bostøtte til borgere med senhjerneskade – hele kommunen
Ledsagerordning: Lov om social service 97 og 81:
 • Ca 90 ledsagere udfører ledsagelse efter 97
 • Ca 10 ledsagere udfører ledsagelse efter 81
Udover de faste tilbud er organisationen projektorienteret virksomhed, og aktuelt har vi
flere projekter af social- og sundhedsfaglig karakter kørende.

Ledelsesopgaven:
Socialpsykiatri Norddjurs er en sammensat organisation med et bredt og varieret tilbud af både socialt arbejde med sindslidende og senhjerneskadede, rusmiddelbehandling behandling og undervisning. Organisationen er spredt ud over hele kommunen, og det er en ledelsesmæssig udfordring at skabe sammenhæng og en fællesfaglig platform.
I vores organisering af socialområdet i Norddjurs Kommune vil de enkelte tilbud og ledere også skulle indgå i et tættere samarbejde på tværs af tilbud i opgaveløsningen. Det medfører at ledere og medarbejdere vil komme til at arbejde udover eget tilbud.

Som afdelingsleder indgår du i et ledelsesteam med lederen og anden afdelingsleder for Socialpsykiatri Norddjurs. De to afdelingslederne får ansvar for den daglige ledelse af tilbuddene. Stillingen giver god mulighed til at forme dit eget ledelsesrum.

Socialpsykiatri Norddjurs løser en række spændende opgaver på vegne af kommunen, og du vil få ansvar for ledelsesmæssigt at udvikle de enkelte tilbud – både fagligt og organisatorisk. På socialområdet er vi i indarbejdelsesfasen med KMD Nexus som dokumentations- og planlægningsværktøj i borgersager, og det vil være en naturlig ledelsesopgave at understøtte processen i det daglige.

Din ledelsesprofil:
For at opnå en bredest muligt fagledelse søges en person med uddannelse som sygeplejerske.
Lederuddannelse og -erfaring er ønskelig, men giver plads til ledelsestalenter med energi og lyst til ledelse. Det er videre ønskeligt med erfaring fra arbejde med psykiatriske problemstillinger og socialt arbejde med målgrupperne, samt erfaring fra rusmiddelbehandling.
Vi søger ledere hvor ledelsesstilen er værdibaseret, og som kan tilslutte sig kommunens værdier; dialog, åbenhed og ligeværd, sund fornuft og prøvehandlinger. Der lægges vægt på samarbejdsvilje og evnen til at på den ene side udøve situationsbestemt ledelse i en til tider hektisk dagligdag, og på den anden side skabe overblik og identificere nye mål for de enkelte tilbud.

For yderligere information om Norddjurs Kommune henvises til hjemmesiden norddjurs.dk
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Henvendelse om stillingen kan rettes til leder af Socialpsykiatri Norddjurs, Jan Hoel, på
tlf: 25 39 53 74.
Ansøgningsfristen er den fredag 31. maj 2019.
Der forventes afholdt samtaler tirsdag 18. juni, og evt 2. samtale fredag 21. juni.

Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  31-05-2019

 • Kontaktperson

  Jan Hoel

 • Telefonnummer

  25 39 53 74