Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Dagcenterpersonale med skiftende mødested på 30 timer

Tilbage
Demenscenter Norddjurs har en ledig stilling 1. april 2019.

Vi skal bruge en medarbejder med social og/eller sundhedsfaglig uddannelse - kendskab til demens er en fordel - på 30 timer, som har lyst til fortsat udvikle og afprøve tilbud i hele Norddjurs kommune.
Der vil være et tæt samarbejde med Fuglsanggårdens demensteam, hvor du vil deltage i vagter i omfanget af 2-4 aftenvagter og en weekendvagt på 4 uger.

Dagcenter Norddjurs skal være kendt for at have fokus på det enkelte menneskes trivsel, og sikre at borgerens fysiske, kognitive og sociale behov tilgodeses. Vi skal se mennesket bag sygdommen.

Du vil skulle bruge din demensfaglige viden og erfaring til, sammen med kolleger i teamet, at planlægge og udføre aktiviteter for og med borgere, både til små gruppe aktiviteter og til heldags dagtilbud. Sammen sørger I for den tværgående indsats bliver løst, herunder at borgerne transporteres sikkert til og fra tilbuddene.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til udfordringerne i hverdagen. Vi arbejder udfra en værdibaseret tankegang og ser altid løsninger i enhver udfordring. Vores vision i demenscenteret er: Vi gør en forskel i det liv der leves – vi følges ad.

Vi kender værdien af det gode samarbejde med såvel pårørende som frivillige. Vi arbejder efter Tom Kitwoods teori og har det enkelte menneske og det hele menneske i fokus i forhold til behovet her og nu. Samarbejdet med midlertidig afdeling hvor borgerne er på aflastning eller til udredning, eller har brug for akut demenspleje, vil være af stor betydning i den rehabiliterende kultur, på tværs af Norddjurs kommunes indsats omkring demens. Samarbejdet på tværs af hele Norddjurs demensindsats vil blive styrket på tværs og der vil være større kontinuitet.

Vi søger en kollega der:
 • Kan mestre konfliktløsning, har situationsfornemmelse og evne til at danne relationer.
 • Er fleksibel i sit arbejde og sin tilgang til opgaveløsningen
 • Er åben og imødekommende og som kommunikerer fagligt og professionelt
 • Kan formidle viden og sparre med samarbejdspartnere og er en team-player
 • Brænder for demens og som har ekspertise og uddannelsesniveau der matcher opgaven
Vi forventer, at få et team der:
 • Arbejder rehabiliterende og målrettet med den enkeltes styrker og funktionsevne.
 • Søger ny viden og som kontinuerligt uddanner sig på forskellige niveauer.
 • Har en åben og uformel dialog på tværs af teamet samt med lederen.
 • Vægter at det skal være rart at komme på arbejde og kender betydningen af et godt grin sammen
 • Arbejder reflekterende i alle processer og sparrer med hinanden
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår iflg. Gældende overenskomst. Der er krav om kørekort.
Der er flere mødesteder.

Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest den 20. februar 2019.
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 9.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til plejecenterleder Helle Thomsen Tlf. 89 59 24 12

Se mere om Fuglsanggården på www.fuglsanggaarden.dk eller www.demensnorddjurs.dk

Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  20-02-2019

 • Kontaktperson

  Helle Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 24 12