Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Børne- og Ungecentret Norddjurs søger en dygtig socialpædagog.

Tilbage
Vi mangler en pædagog til en fast stilling med gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge. Stillingen er tilknyttet børnecenterdelen med opstart snarest muligt.

Børne- og Ungecentret (BUCN)

Er et fleksibelt døgn og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge, som ved indskrivnings tidspunktet ikke er over 18 år. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed. Der tilbydes aflastning i fast turnusordning.

Kerneopgaven

Vores daglig arbejde med børn og unge indebærer behandlings- og omsorgsarbejde med børn og unge fra 0-18 år, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en struktureret, forudsigelig og tryg hverdag for børnene og de unge i et miljø, der giver mulighed for en personlig og social udvikling.
Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med børn og unges venskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter i nærmiljøet, såsom foreningsliv og ungemiljøer.

Vi brug for pædagoger:
 • Der tager et aktivt medansvar for et fagligt højt niveau. Herved forstås at pædagogen kan observere, reflektere over, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis indenfor området.
 • Der bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker ved implementering ved nye tiltag, metodeudvikling, samt tager ansvar for, at faglighed vedligeholdes og udvikles.
 • Der har et udviklingsorienteret syn på børn og unge, har metalliseringsevne og bidrager til at børn og unge bliver medinddraget og får mulighed for at udtrykke ønsker og ideer.
 • Der bidrager til at udvikle tilbuddet på BUCN, gennem prøvehandlinger og sund fornuft.
 • Der skaber samarbejdsrelationer til børn, unge og pårørende samt fokus på at vidensdele med kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere internt og eksternt, med henblik på at skabe gennemsigtighed, helhed og sammenhæng for børn og unge.
 • Der har erfaring med behandlingsarbejde omkring omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn og unge – gerne fra en døgninstitution.
 • Der har kørekort.
Vi gør opmærksom på at der til tider opstår et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge.
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med dygtige kolleger.
 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i afdelingernes team og samarbejde med øvrige afdelinger og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kollegial sparring.
 • Intern og ekstern supervision.
 • Arbejdstiderne er varierende og der må forventes døgnarbejde, i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.

Kan du svare ja til ovenstående hører vi gerne fra dig.
Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Leder Elsebeth Møller på telefon 20 69 14 11 eller hos teamleder Janne Karlson på telefon 20 69 14 10.
Oplysninger vedr. Børne- og Ungecentret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

Ansøgningsfrist 18. december 2018
Samtaler afholdes i uge 51


Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  18-12-2018

 • Kontaktperson

  Elsebeth Møller eller Janne Karlsson

 • Telefonnummer

  20 69 14 11 eller 20 69 14 10