Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Job som museumschef, Museum Østjylland

Museum Østjylland søger en visionær museumschef til kulturelt fyrtårn.

Vil det være en spændende udfordring for dig at stå i spidsen for et af landets største og nytænkende lokalmuseer? Er du visionær, fagligt engageret og ser det spændende i at sætte retning for skabelsen af fremtidens nytænkende lokalmuseum til glæde for borgerne? Er du helhedsorienteret og god til at indgå i tværgående samarbejder? Hvis du kan svare ja til dette, kan det være dig vi er på jagt efter!

Da vores chef for Museum Østjylland har valgt at gå på pension, søger vi en ny museumschef, som visionært kan stå i spidsen for videreudviklingen og driften af et velfungerende Museum Østjylland. Stillingen ønskes besat med tiltrædelse pr. 1. august eller snarest muligt.

Museum Østjylland er et lokalt forankret kulturhistorisk museum. Vi skaber viden om vores fælles kulturarv ved at indsamle, bevare og forske i genstande og kilder.

Vi formidler viden om menneskers liv og vilkår i fortid og nutid i et nytænkende, eksperimenterende og tværfagligt miljø, og vi tilbyder museets brugere oplevelser med rum til eftertanke.

Museet havde besøgsrekord med 200.000 gæster i 2020 og er et af landets 10 største lokalhistoriske museer.

Hvis du gerne vil være en aktiv del af denne ambition, og du samtidig er en erfaren leder med relevant kulturhistorisk erfaring, kan du være et godt bud på vores kommende museumschef.

Jobbet

Som museumschef får du en unik mulighed for at stå i spidsen for den videre udvikling af Museum Østjylland som et foregangsmuseum i museumslandskabet. I et tæt samarbejde med en faglig kompetent og dedikeret medarbejdergruppe sætter I museet på landkortet lokalt, nationalt og internationalt.

Centrale opgaver:

 • Overordnet ansvar for museets strategi og strategiske udvikling
 • Betjening af kulturudvalg, byråd og præsidium
 • Overordnet ansvar for aftaler med Randers Kommune
 • Servicering af det tværkommunale samarbejde omkring museet
 • Overordnet ansvar for museets ledelse
 • Ledelse, sparring og dialog med det geografisk spredte personale og ledelsen
 • Overordnet ansvar for at museets økonomi og sikring af museets fremtidige økonomi
 • Pleje og udvikle eksterne netværk og indgå i strategiske samarbejder.
 • Holde sig ajour med den museumsfaglige og politiske udvikling.

Derudover er der aktuelt fokus på følgende temaer:

 • Ny 4-årig strategi fra 2024 – 2028, som kan sikre museet et solidt grundlag for nyudvikling.
 • Nyrenoveret og moderniseret Håndværksmuseum i Randers.
 • Store tiltag i Kulturhuset Randers.
 • Modernisering og renovering af Rådhuskareen i Ebeltoft.
 • Videreudvikling af BMA Maltfabrikken, der åbnede sommer 2020.
 • Flerårigt internationalt arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt i Norddjurs.
 • Udvidelse af Fællesmagasinet, Randers.
 • Det gode og rummelige arbejdsmiljø

Vi søger en museumschef som:

Er visionær og strategisk tænkende og inddragende i skabelsen af fremtidens nytænkende lokalmuseum.

Du er udviklingsorienteret og har et helhedsorienteret perspektiv og ser potentialet i tværfaglige og tværgeografiske samarbejder.

Du besidder politisk tæft og har en god organisatorisk indsigt og en god forståelse for det kulturhistoriske miljø.

Du har en dokumenteret kulturhistorisk uddannelsesbaggrund med en ledelsesmæssig overbygning.

Du har en solid erhvervs- og ledelseserfaring fra stillinger på lignende niveau fra en politisk styret organisation og/eller en kulturel institution, og har en forståelse for ledelse af en flad og geografisk spredt organisation.

Personlig og ledelsesmæssigt er du synlig og åben og har stærke relationelle evner. Det er naturligt for dig, at være samarbejds- og netværksorienteret. Samtidig rummer du mod til at udfordre kan sætte tydelige mål og retning i dialog med omgivelserne.

Gennem dine gode kommunikative egenskaber formår du at skabe mening for både ledere og medarbejdere og for eksterne aktører.

Du er tillidsvækkende og har en motiverende og uhøjtidelig tilgang med en god humoristisk sans.

Din tilgang er anerkendende og du har blik for de forskellige faggruppers kompetencer, som du evner at samle og skabe følgeskab gennem et konstruktivt samarbejdsmiljø.

Vi tilbyder

Museum Østjylland er en attraktiv arbejdsplads for den rette kandidat, som vil få stort råderum og mulighed for i samarbejde med resten af organisationen at nå nye mål:

 • Du bliver sat i spidsen for et af landets største lokalhistoriske museer, der har fået stor anerkendelse og topkarakter for sit arbejde.
 • Du får rig mulighed for at sætte præg på og videreudvikle et museum, der er på forkant med at formidle, undersøge, bevare og forske i kulturarven og som er inspirator for kulturbranchen.
 •  Du indgår i spændende nytænkte chefsamarbejder i Kulturhuset i Randers og BMA Maltfabrikken Ebeltoft samt ERFA grupper på tværs af museer og kulturinstitutioner.

Du bliver chef for en gruppe ambitiøse ildsjæle, der løser museumsopgaverne i et fantastisk natur og kultur område midt i Danmark med international interesse.

Vilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der for den erfarne ansøger med de rette kvalifikationer kan forventes at ligge omkring en grundløn på trin 51 og et forhandlet tillæg.

Ansættelsesprocedure

Ansøgningen skal være Randers Kommune i hænde senest søndag den 25. april, kl. 23.59. Vi afholder to samtalerunder. 1. samtale afholdes onsdag den 12. maj og 2. samtale afholdes onsdag den 2. juni.

For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive lavet en personprofil, hvor tilbagemelding finder sted onsdag den 19. maj.

Der vil desuden indgå en samtale med seniorkonsulent Erik Mouritsen tirsdag den 25. maj.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse ske til seniorkonsulent Erik Mouritsen på tlf.: 51 56 23 01.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt.

Forventet tiltrædelse pr. 1. august.