Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

GMC Miljøcertifikat for virksomheder

GMC er et gratis alternativ til de internationale miljøstyringssystemer.

Norddjurs Kommune har etableret et miljøledelsessystem i form af et GMC Miljøcertifikat (Grønt MiljøCertifikat), som uddeles til virksomheder med bopæl i kommunen. Miljøcertifikatet er en opkvalificering af den lovbefalede egenkontrol, og er et enkelt system på nogle ganske få A4-sider i en miljømappe.

Miljøledelse

GMC Miljøcertifikatet er et gratis alternativ til de internationale miljøstyrings-systemer. Flere virksomheder har indført en eller anden form for miljøstyring, det vil sige et system, der løbende sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet. Virksomhederne vil oftest være certificeret efter den internationale standard ISO14001 eller registreret i det europæiske EMAS-register.

Derudover er særlige virksomhedskategorier pålagt at indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen, som skal dokumentere den enkelte virksomheds miljøpåvirkninger.

Agenda 21
Norddjurs Kommunes GMC Miljøcertifikat indgår også som et af kommunens Agenda 21-projekter. I et globalt perspektiv kan miljø være svært at fatte eller gøre noget ved. Men gennem et GMC Miljøcertifikat handler vi lokalt, og dermed også globalt.

Klima
GMC Miljøcertifikatet passer også godt ind i de nye tiltag om klima, som indgår i kommuneplanen for Norddjurs Kommune, idet GMC-virksomhedernes allerede opnåede ressourcebesparelser let kan dokumentere reduktioner i CO2-udledningen.

GMC Miljøcertifikat

Miljøcertifikatet har til formål at dokumentere, at den pågældende virksomhed ikke blot overholder miljøreglerne, men også har gjort en særlig miljøindsats. Virksomheden har gennem sin interne miljøorganisation et løbende overblik over sine miljøpåvirkninger, og at virksomhedens medarbejdere derigennem er involveret i miljøarbejdet.

Værdier som ansvar, troværdighed og helhed omsættes til synlige resultater. Det gælder lige fra en simpel oprydning på virksomheden, over en korrekt håndtering af miljøforhold, til indarbejdelse af en aktiv bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksomhedens dagligdag.

Af andre fordele ved certifikatet kan blandt andet nævnes, at en virksomhed, som for eksempel er underleverandør til ISO- eller EMAS-certificerede virksomheder, vil kunne fremvise papir på, at virksomheden har overblik over deres miljøpåvirkninger, og at virksomheden har procedurer til løbende at håndtere disse. Desuden er miljømyndighedens tilsynsopgave forenklet, idet procedurerne i virksomhedernes egenkontrol sikrer en betydelig forbedret miljøindsats udover det lovbefalede.

Det skal særlig bemærkes, at det er selve miljømyndigheden, der uddeler miljø-certifikatet, hvilket er en kraftig "blåstempling" af de pågældende virksomheders miljøindsats.

Miljøcertifikatet er i den første periode gældende i 2 år, hvorefter det skal fornyes hvert 3. år.

Gyldige GMC Miljøcertifikater

Pr. 31. december 2016 er følgende 31 virksomheder i besiddelse af et GMC Miljøcertifikat:

GMC Miljøcertifikat-virksomhed

Modtaget
  første gang  

Certifikat

A/S Grenaa Motorfabrik År 2000 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Djurslands Kloakservice År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Bilcenter A/S  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.   År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Varmeværk A.m.b.A.  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
HSM Industries A/S  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik  År 2002 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Kattegatcentret  År 2003 Dansk / Engelsk / Tysk
DS Smith Packaging Grenaa A/S  År 2003 Dansk / Engelsk / Tysk
Norway Seafoods År 2003 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Grenaa Forbrænding a/s År 2004 DanskEngelsk / Tysk
     
GSM Maskinfabrik A/S År 2005 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Aqua Djurs År 2006 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Vandcenter Djurs a.m.b.a. År 2009 Dansk / Engelsk / Tysk
Nørgaard Teknik A/S  År 2009 Dansk / Engelsk / Tysk
Auning Kart Park A/S  År 2009 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Aalsrode Tømrerfirma A/S År 2010 Dansk / Engelsk / Tysk
ES Smede- & Maskinservice ApS  År 2010 Dansk / Engelsk / Tysk
Houlberg og Wittrup 

År 2010

Dansk / Engelsk / Tysk
     
Fjordcentret  År 2011 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Hydraulik A/S År 2011 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Auning Varmeværk År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
Plougmann Auto År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
VAM A/S  År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Apro Service ApS År 2013 Dansk / Engelsk / Tysk
Nymark & Fogh Teknik ApS År 2013 Dansk / Engelsk / Tysk
     
International Furniture År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
JKJ Stålteknik År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
L-Tek År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
 
B45 År 2016 Dansk / Engelsk / Tysk
Fornæs Ship Recycling År 2016 Dansk / Engelsk / Tysk

Norddjurs Kommune har startet en ny miljøcertificeringsproces op i 2017.

Ud af de 84 miljøgodkendte virksomheder, som Norddjurs Kommune er miljømyndighed for, har 18 virksomheder gjort en ekstra indsats for miljøet ved at modtage GMC Miljøcertifikat.

Det vil sige, at ca. 21% af de miljøgodkendte virksomheder beliggende i Norddjurs Kommune pr. 31. december 2016 kan dokumentere, at de har etableret en miljøorganisation og gør en særlig miljøindsats.

Norddjurs Kommune fører på nuværende tidspunkt tilsyn med ialt 226 virksomheder, hvoraf 1 virksomhed er EMAS-registreret og 4 virksomheder er ISO14001-certificeret.

Deltagelse i GMC Miljøcertifikat

Virksomheder, som ønsker at deltage i GMC Miljøcertifikat, kan henvende sig til Erhverv og Miljø, telefon 89 59 40 04.