Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Selvejende institutioner

Selvejende institutioner, som ejes af, administreres af eller får driftstilskud af Norddjurs Kommune kan gøre brug af indkøbsaftalerne, som Norddjurs Kommune har indgået på varekøb og tjenesteydelser.

I indkøbsbeslutningerne indgår følgende parametre: Pris, kvalitet, service, leveringssikkerhed, udvikling, vedligeholdelse samt hensyn til miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

Alle aftaler skal foreligge skriftligt for at forebygge misforståelser.

Det er indkøbsfunktionen, som vurderer under hvilken form, dispositionen skal udbydes og om der skal indgås en længerevarende samarbejdsaftale i form af en rammeaftale. Alle rammeaftaler er samlet i indkøbsfunktionen.

Indkøbsfunktionen ledsages af en kompetent faglig arbejdsgruppe i udbudsprocessen.

Den enkelte medarbejder i Norddjurs Kommune har tavshedspligt om de indgåede aftaler, hvilket betyder, at medarbejderen hverken må vise eller omtale noget om de indgåede aftaler til tredje part eller til konkurrerende leverandører.

 

Yderligere info

Udbudsportalen - Erhvervs-og Byggestyrelsens og KL's guide til udbud. 

Klagenævnet for udbud - Uafhængig administrativ klageinstans.

Udbud.dk - Konkurrencestyrelsens portal om udbudsområdet.

 

Kontakt indkøbsfunktionen

Har du spørgsmål vedr. udbud eller indkøb?

Kontakt indkøbsfunktionen
E-mail indkoeb@norddjurs.dk

Har du spørgsmål til ejendomsgruppen?

Kontakt ejendomsgruppen

E-mail: ejendomsgruppen@norddjurs.dk