Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Turismeudvikling

Mere vækst gennem oplevelser

I Norddjurs arbejder vi ud fra turismestrategien "Mere vækst gennem oplevelser", som i perioden 2016-2018 er det strategiske grundlag for vækst i turismen på Djursland. Strategien skal være med til at sikre vækst i omsætning og overnatninger, øget konkurrenceevne samt forbedre Djurslands position som ferieområde.

Et vigtigt element i startegien er at sikre maksimal synlighed og at indgå i givende samarbejdskonstellationer. Eksempelvis skaber nærheden mellem Djursland og Aarhus en række synergier inden for ferieturisme med udveksling af gæster, der går efter et varieret udbud af oplevelser. Et potentiale der søges indfriet i endnu større udstrækning.

Disse muligheder skal vi holde fokus på sideløbende med, at vi plejer og udvikler vores kystferieprodukt, som fortsat udgør hjørnestenen i den lokale turisme. Djursland skal udvikles og opleves som en toneangivende kystferiedestination med en omfattende oplevelses- og overnatningsudbud af høj kvalitet. 

Byerne Grenaa, Bønnerup og Fjellerup er udgangspunkt for udviklingen af turismen, ligesom vigtige oplevelsessteder i Norddjurs Kommune omfatter Kattegatcentret, Gl. Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum, Museum Østjylland, Kyst- og Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter, Dansk Motorsamling, Baunehøj Mølle og Naturpark Randers Fjord. Attraktioner som bidrager til at tegne et spændende oplevelseslandkortet for Norddjurs.

Destination Djursland

På Djursland er det Destination Djursland, der arbejder for turismeudviklingen i form af markedsføring, udvikling og gæsteservice på Djursland som kystferieområde.