Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parkeringstilladelse

I forbindelse med kortvarige arrangementer er der mulighed for at få en parkeringsdispensation, således at parkering vil kunne foregå lovligt på steder i kort tid, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering.

I forbindelse med kortvarige arrangementer, hvor bilen indgår som en nødvendig del af arrangementet eller ved udøvelse af virksomhed fra et køretøj, er der mulighed for at få en parkeringsdispensation, således at parkering vil kunne foregå lovligt på steder i kort tid, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering.

Det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at give en parkeringsdispensation det pågældende sted, og i givet fald resultatet bliver, at det ikke er, vil dispensationen ikke blive givet.

Følgende kan kontaktes for udlevering af parkeringsdispensation:

Borgerservice på Rådhuset i Grenaa eller
Albert Nielsen, telefon 89 59 28 03.

En dispensation skal i hele den gældende periode ligge i forruden på bilen, i modsat fald vil der ved p-kontrol kunne gives en p-afgift.

Torve og pladser

I Norddjurs Kommune er der mulighed for, at firmabiler m.fl. i forbindelse med udøvelse af opgaver kan få rådighedstilladelse til fri parkering på torve, pladser og fortove, for på den måde at komme til at holde tæt ved stedet, hvor opgaven skal foregå.

Det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at give en rådighedstilladelse på det pågældende sted, og i givet fald resultatet bliver, at det ikke er, vil rådighedstilladelsen ikke blive givet.

Såfremt der bliver behov for etablering af afmærkning på stedet, vil den, der ønsker rådighedstilladelsen, komme til at betale for etableringen.

Vej og ejendom, Albert Nielsen, telefon 89 59 28 03, kan kontaktes for nærmere aftale om en rådighedstilladelse, som i hele den pågældende periode skal ligge i forruden af bilen, i modsat fald vil der ved p-kontrol kunne gives en p-afgift.

Gågader eller steder med færdselsrestriktioner

Hvis man har ønske om at holde i forbindelse med udøvelse af virksomed med et køretøj i gågaderne eller steder med færdselsrestriktion, så som stop- eller parkeringsforbud, skal man kontakte Østjyllands Politi for at få en dispensation fra færdselsloven.

 
  • Virk.dk kan du få hjælp med dine forpligtelser over for det offentlige.
  • Vidste du, at der er én indgang til erhvervsservice?
    Ring til 70 15 16 18
  • Hos Norddjurs Kommune Erhverv kan alle få gratis sparring til opstart.

Virk.dk

Virk Logo _180px

Med Virk.dk kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Populære løsninger på virk.dk