Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggetilladelser

Erhverv og Miljø behandler byggesager og beslutter, om der kan gives en tilladelse.

Når Erhverv og Miljø har modtaget ansøgningen, vurderer vi, om byggeriet er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bestemmelser i lokalplan, deklarationer og vedtægter, samt om bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du søger byggetilladelse under Byggeri.