Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Udviklingsstrategi

En udviklingsstrategi med klare mål: Vi skal sikre stabile befolkningstal og et erhvervsliv i vækst.

Udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune er den overordnede ramme og dermed fundamentet for arbejdet med strategier, politikker og planer inden for alle kommunens fagområder. Det betyder, at udviklingsstrategien er det strategiske udgangspunkt for erhvervspolitikken ”Fremtidens Produktionskommune” - ligesom den er det for eksempelvis Sundhedspolitikken og Kunst- og kulturpolitikken. 

Udviklingsstrategien er en tværgående strategi, der behandler Norddjurs Kommunes fremtidige udvikling ved at se på fagområderne i sammenhæng. I udviklingsstrategien er der beskrevet en vision, konkrete indsatsområder og handlinger inden for de faglige temaer.

Strategien skal sikre, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan kommunen udvikler service og løsninger af høj kvalitet for både borgere og virksomheder, så det er attraktivt at leve og drive virksomhed i vores kommune.

Udviklingsstrategiens betydning for erhvervsområdet

I strategien har vi foretaget nogle valg og lagt fokus på få centrale udvalgte temaer, og på erhvervsområdet arbejdes der derfor med styrkepositionerne samt erhvervsmæssige potentialer.

  • Norddjurs Kommune har erhvervsmæssige styrker inden for produktion, fødevarer, turisme samt bygge og anlæg. Disse erhverv udgør en betydelig del af den lokale økonomi. Transportbranchen er et vigtigt understøttende erhverv for de øvrige brancher.
  • Erhvervsmæssige potentialer er områder, som med den rette indsats kan danne basis for nye arbejdspladser og vækst. En analyse har vist, at der er potentiale for vækst inden for gaming og handel i Norddjurs Kommune.

Innovation og partnerskaber er markante og gennemgående temaer i strategien. Skal det lykkes at skabe vækst i Norddjurs, er der behov for nytænkning af samarbejde på alle fronter.

 
  • Virk.dk kan du få hjælp med dine forpligtelser over for det offentlige.
  • Vidste du, at der er én indgang til erhvervsservice?
    Ring til 70 15 16 18
  • Hos Norddjurs Kommune Erhverv kan alle få gratis sparring til opstart.

Virk.dk

Virk Logo _180px

Med Virk.dk kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Populære løsninger på virk.dk