Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Erhvervspolitik

Norddjurs Kommunes Vækstregnskab danner fundament for kommunens erhvervspolitik.

Erhvervspolitikken sætter retning for erhvervsudviklingen i Norddjurs Kommune, og udpeger de styrker og potentialer der eksisterer her. Disse belyst gennem det omfattende analysearbejde, som skildres i Norddjurs Kommunes Vækstregnskab.

Vækstregnskabet kan findes HER.

På baggrund af Norddjurs Kommunes erhvervspolitik, er der blevet udarbejdet ”Fremtidens Produktionskommune”, der med udgangspunkt i Norddjurs Kommune som en moderne produktionskommune fremhæver kommunens styrker og potentialer, samt beskriver hvordan kommunen vil fokusere på klyngeudvikling og samarbejde fremadrettet.

”Fremtidens Produktionskommune” kan findes HER.

"Handlekataloget" er en oversigt over erhvervsrettede aktiviteter funderet i Norddjurs Kommunes erhvervspolitik. Handlekataloget kan findes HER.  

Norddjurs Kommune har foretaget screening af nærværende erhvervspolitik 2017 og vurderer som planmyndighed, at den ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor den ikke skal miljøvurderes.

Politikken giver ikke mulighed for større anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Politikken påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde og planen får ikke en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. kriterierne i lovens bilag 3.

 
  • Virk.dk kan du få hjælp med dine forpligtelser over for det offentlige.
  • Vidste du, at der er én indgang til erhvervsservice?
    Ring til 70 15 16 18
  • Hos Norddjurs Kommune Erhverv kan alle få gratis sparring til opstart.

Virk.dk

Virk Logo _180px

Med Virk.dk kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Populære løsninger på virk.dk