Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støj fra virksomheder

Hvad er støj?

Der findes ikke en præcis definition på, hvad støj er. Men for de fleste mennesker opfattes støj generelt som lyd, der er generende eller uønsket.

Ekstern og intern støj

Med ekstern støj fra virksomheder menes det støjbidrag i omgivelserne, som en virksomhed giver anledning til uden for virksomheden og som reguleres via miljøbeskyttelsesloven. Dette i modsætning til internt støj på virksomheder, som reguleres via arbejdsmiljølovgivningen.

Støjkrav

Afhængig af hvilken områdetype en virksomhed er placeret i gælder forskellige vejledende støjkrav. I kommuneplanen for Norddjurs Kommune og i eventuelle lokalplaner/vedtægter er der angivet, hvilke typer virksomheder som kan placeres i hvilke områder.

Miljøgodkendte virksomheder

For virksomheder, hvor en særlig miljøgodkendelse er påkrævet, er støjkrav til den enkelte virksomhed specificeret i vilkårene for godkendelsen.

For øvrige virksomheder kan der stilles specifikke krav med hensyn til tilladelig støjudsendelse gennem påbud. For nogle virksomhedstyper er der samtidigt en række støjrelaterede indretnings- og driftsvilkår, der skal overholdes.

Vilkårsfastsættelsen både med hensyn til godkendelsessager og påbudssager tager normalt udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Yderligere oplysninger om støj kan fås på Miljøstyrelsens hjemmeside.