Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljøgodkendelser

Virksomheders miljøforhold reguleres af kommuner og staten med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven.

De største og mest forurenende virksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder.

Virksomheder, der skal miljøgodkendes er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1 eller 2. Kommunen er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for de virksomhedstyper, der i bilag 1 eller 2 er mærket med k.

Nogle virksomheder er også omfattet af VVM-bestemmelserne. Bestemmelserne findes i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Ansøgning

Kontakt Norddjurs Kommune før en eventuel etablering/udvidelse.

En ansøgning skal altid indsendes til kommunen via www.bygogmiljoe.dk.