Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

BAT - Bedst tilgængelige teknik

Anvendelse af BAT (Best Available Techniques).

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).

Godkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav om, at der skal fastsættes BAT-vilkår i alle danske miljøgodkendelser. BAT-vilkår er vilkår, der fastsættes på baggrund af, hvad der er opnåeligt for virksomheden (teknisk og økonomisk).

Princippet om BAT kræver, at der først og fremmest skal søges teknikker, der evner at forebygge miljøproblemer ved at sætte ind ved kilden til forureningen, og at muligheden for begrænsning af problemerne først derefter skal overvejes.

Fastsættelse af BAT-vilkår i godkendelserne vurderes at forudsætte en målrettet indsats i hele processen, fra virksomhedens miljøkortlægning og udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse og frem til godkendelsesmyndighedens fastsættelse af vilkår i godkendelsen.

I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.

For yderligere information se Miljøstyrelsens hjemmeside.