Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Autoværksted - etablering

Anmeldelse af etablering af autoværksted

Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Norddjurs Kommune, Miljøkontoret. Det samme gælder, hvis du udvider eller ændrer værkstedet eller aktiviteterne på en måde, som medfører øget forurening.

Du kan læse mere om reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019. Anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 1 år efter anmeldelsesdatoen.

Du skal anvende dette skema til anmeldelse.