Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Virksomheder

Virksomhedsgruppen arbejder for at sikre et helhedssyn i arbejdet med virksomhederne.

Herunder dels at forebygge og dels at sikre, at en påvirkning fra udledninger/emissioner og forureninger ikke udgør en belastning eller risiko for mennesker og miljø.

Virksomhedsområdet omfatter tilsyn og godkendelser af virksomheder (listevirksomheder) efter miljøbeskyttelseslovens § 5, spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, behandling af anmeldelser fra anden virksomhed end listevirksomhed og fra autobranchen.

Herudover omfatter tilsynsarbejdet bl.a. vurdering af diverse egenkontroller samt behandling af klagesager.

I menuen til venstre kan du finde mere information.